Kirkon sektorille neuvottelutulos

16.5.2019 15:11

Kirkon sopijaosapuolet ovat saavuttaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen tiistai-iltana 22.10.

Sopimusjaksoja on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti kaksi. Ensimmäinen sopimusjakso on 1.4.2014 - 31.1.2016 ja toinen sopimusjakso 1.2.2016 - 31.1.2017. 

Ensimmäisellä jaksolla yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan täyttä työaikaa tekevän viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa ja yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja korotetaan 20 eurolla 1.8.2014 lukien ja 0,4 prosentilla 1.8.2015 lukien. Toisen jakson sopimuskorotuksesta neuvotellaan työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä kesäkuussa 2015. 

Tekstimuutoksia on tehty lähinnä vuosilomalain muutoksista johtuen ja henkilöstön edustajien korvauksiin on tulossa hyvin maltillinen korotus. Sopimuskaudelle on tulossa muutamia työryhmiä, joissa on tarkoitus tarkastella mm. leirityöhön ja työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä. Seurakuntien ylimmän johdon palkkausjärjestelmää on uudistettu. Uudistettua järjestelmää kokeillaan seurakunnissa määräaikaisesti. 

Neuvottelutuloksen mukaisesti sopimus raukeaa, mikäli työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista keskistettyä ratkaisua ei synny.

Neuvottelutulos menee JUKOn hallinnon hyväksyttäväksi tämän viikon aikana. Tämän jälkeen ratkaisun sisällöstä tiedotetaan tarkemmin. 

 

Lisätiedot: neuvottelija Anne Kaitainen, puh. 040 837 2731