Kirkon sektorin Tyka-neuvotteluja jatkettiin

16.5.2019 15:10

Kirkon pääryhmä kokoontui 14.8. aamupäivällä jatkamaan kesäkuussa aloitettuja neuvotteluja tyka-palkkaratkaisun soveltamisesta kirkon sopimusalalla. Pientä edistymistä tapahtui, mutta sopijaosapuolet eivät kuitenkaan vielä löytäneet yhteistä näkemystä korotusten toteuttamistavasta.

Pääryhmä kokoontuu jälleen 26.8., johon mennessä sopijaosapuolten yhteinen tilastoryhmä valmistelee laskelmia vaihtoehtoisista korotusmalleista.

 

Neuvottelutulokseen on Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa sovitun mukaisesti tarkoitus päästä 29.9.2015 mennessä. 

 


 

Lisätietoja: 

neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen,puh. 040 8372731 

ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni, puh. 044 744 7041


 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000työntekijää kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. Kirkon sektorilla JUKO edustaa runsasta 5600 palkansaajaa. Tämä on evankelis-luterilaisen kirkon vakituisen henkilöstön määrästä noin kolmannes.

 

Kirkon virka- ja työehtosopimus neuvotellaan ja sovitaan pääsopijajärjestöjen ja Kirkon Työmarkkinalaitoksen (KiT) välillä. Pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi Kirkon alan Unioni ryja Kirkon alat ry.