Kirkon sopijaosapuolet kehottavat seurakuntia välttämään lomautuksia

26.3.2020 20:33

"Lomautusten sijaan tarvitaan luovia tapoja yhteiskunnan tukemiseen koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa," Kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni.

Muutamista seurakunnista neuvottelijoiden tietoon kantautuneet lomautusaikeet puhututtivat 26. maaliskuuta etäyhteydellä kokoontunutta kirkon pääryhmää.

Kirkon palkansaajia edustavat järjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos kehottavat seurakuntia välttämään lomautuksia. Seurakunnan tulee lomautusaikeiden sijaan yhdessä henkilöstön kanssa etsiä luovia tapoja seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan tukemiseen koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa.

Jos työt ovat vähentyneet olennaisesti, eikä työntekijöille voida tarjota seurakunnasta muuta työtä, voidaan henkilöstöä joissain tapauksissa joutua lomauttamaan. Meneillään oleva poikkeustilanne ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että ennen lomautusta työnantajan tulee noudattaa kirkon yhteistoimintasopimuksessa määriteltyä yhteistoimintamenettelyä.

- Kirkon lomautusprosessin määräaikoihin ei ole tullut muutoksia. Mahdollinen lomautus voi alkaa aikaisintaan runsaan kuukauden kuluttua siitä, kun työnantaja on antanut ilmoituksen yt-menettelyn käynnistämisestä huomauttaa JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni.

Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.

JUKO neuvottelee

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kirkon sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Kirkon alan unioni, Kirkon alat ry ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.