Kirkon tyka-pöydässä neuvottelutulos

16.5.2019 15:10

Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun soveltamisesta Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla päästiin neuvottelutulokseen 28.9.

Osapuolet ovat sopineet, että neuvottelutuloksesta tiedotetaan tarkemmin tiistaina 29.9. JUKOn kirkon neuvottelukunta käsittelee neuvottelutulosta keskiviikkona 30.9.