Kirteko-verkostotapaamisten ilmoittautuminen on käynnissä

16.5.2019 15:12

Kehittäminen kannattaa aina! Pienetkin kehittämisteot palkitsevat tekijänsä: työ sujuu paremmin, resurssit kohdistuvat paremmin, henkilöstö voi paremmin ja ennen kaikkea seurakunnan jäsenet ja kansalaiset kokevat seurakunnan toiminnan vaikuttavaksi. Kirkon työelämätoimijoiden Kirteko-verkosto on seurakuntien omiin lähtökohtiin perustuvasta kehittämisestä kiinnostuneiden seurakuntatyönantajien, työsuojeluvaltuutettujen, luottamusmiesten sekä kehittämiseen tukea tarjoavien tahojen kohtaamispaikka. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden keskustella, ideoida ja työstää työelämän kehittämisen ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, saada ajankohtaista työelämätietoa ja jakaa sitä.

Syksyn Kirteko-verkostojen ilmoittautuminen on avattu

Verkostotilaisuuksien kohderyhmänä on seurakunnan johto ja esimiehet (kirkkoherrat, talouspäälliköt, hallintojohtajat, henkilöstöpäälliköt, esimiehet, työsuojelupäälliköt) ja henkilöstön edustajat (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut). Paras anti tilaisuudesta saadaan, kun työpaikalta on edustettuna monipuolinen joukkue. Valitkaa siis teille sopivin tilaisuus ja tulkaa koko porukalla mukaan Kirteko-verkostotapaamisiin innostumaan ja inspiroitumaan yhdessä työelämäasioista.

Tapaamisiin ilmoittaudutaan alta löytyvien paikkakuntakohtaisten ohjelmien ilmoittautumislinkkien kautta:

 

Ohjelman pääteema, henkilöstö strategisena voimavarana, on sama kaikissa tilaisuuksissa. Toripöytien teemoissa on pieniä paikkakuntakohtaisia eroja. Seurakuntien sisäisen ja välisen yhteistyön kehittäminen sekä seurakuntalaisten rooli kehittämisessä ja paikallinen sopiminen on esillä niissä kaikissa. Tapaamisen päätteeksi kirkon pääsopijaosapuolet järjestävät KirVESTES 2017-sopimusinfon, tiiviin kuvauksen uuden sopimusratkaisun sisällöstä.

Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Kirteko-verkostotyöryhmä, jonka muodostavat edustajat Kirkon työmarkkinalaitoksesta, kirkon pääsopijajärjestöistä (JUKO, Kirkon alan unioni, Kirkon alat), Työturvallisuuskeskuksesta, Kirkon koulutuskeskuksesta ja KEVA:sta.

Tervetuloa mukaan!