Kirkko | Neuvottelut jatkuivat maanantaina

20.2.2023 13:56

Nyt neuvotellaan koko virka- ja työehtosopimuksesta eli palkankorotuksista, muista sopimusmääräyksistä ja sopimuskauden pituudesta. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 22. helmikuuta.

Neuvottelut kirkon alan koko virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä jatkuivat tänään 20. helmikuuta. Pöydässä ovat nyt muun muassa palkat, muut sopimusmääräykset ja sopimuskauden pituus.

JUKO tavoittelee kirkon palkansaajille ostovoiman heikentymistä kompensoivia prosenttiperusteisia palkankorotuksia.

Neuvottelujen luonne muuttui sen jälkeen, kun palkkaneuvottelut kuluvan vuoden korotuksista päättyivät tuloksettomina 20. tammikuuta.

Viime keväänä solmittu kirkon kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus on irtisanottu 16. tammikuuta. Neuvottelupäällikkö Anne Mikkola JUKOsta muistuttaa, että sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun loppuun.

– Irtisanomisesta seuraa, että jos neuvottelutulosta ei synny, kirkon koko henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

– Tämän jälkeen työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.

Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 22. helmikuuta.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Evankelis–luterilaisen kirkon 20 000 palkansaajan palkoista ja muista työehdoista sopivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja työnantajien Kirkon työmarkkinalaitos.

Tuloksettomina tammikuussa päättyneet palkkaneuvottelut olivat osa viime keväänä solmittua kirkon kaksivuotista virka- ja työehtosopimusta, jonka mukaan vuoden 2023 palkankorotuksista tuli sopia vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kirkko faktat

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

  • Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.
  • Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
  • Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Työpaikallaan he edustavat kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.