Kirkko | Ensi vuoden korotuksista ja palkkakilpailukyvystä on syntynyt neuvottelutulos

29.11.2023 11:00

Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen.

Kirkon alalla on saavutettu liki 20 000:ta palkansaajaa koskeva neuvottelutulos vuoden 2024 palkankorotuksista ja palkkakilpailukyvystä.

Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehdoista sopivat JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos. JUKOn kirkon neuvottelukunta käsittelee tulosta torstaina 30. marraskuuta.

Jo aiemmin kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu, että 1. helmikuuta 2024 palkat nousevat vähintään 2,5 prosenttia. Nyt saavutetussa neuvottelutuloksessa on kyse tämän lisäksi tulevasta korotuksesta.

Kirkko faktat

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025.

Kattavuus | koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot).

JUKOn jäsenliittojen jäsenet | Merkittävä osa akavalaisten/jukolaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Täältä löydät Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!