Kolme selkeää faktaa: miksi irtisanomisen lieventäminen on väärin

16.5.2019 15:09

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastustaa hallituksen lakihanketta, jolla lievennettäisiin alle 20 työntekijää työskentelevien yritysten irtisanomisperusteita. ”Hankkeen toteuttaminen aiheuttaisi epävarmuutta ja pelkoa työpaikoilla”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa.

Tässä JUKOn selkeät faktat, jotka todistavat että hallituksen ajama irtisanomishanke on huono ratkaisu:

1. Hanke heikentäisi erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksia rekrytoida osaavaa työvoimaa.  Se olisi riski erityisesti niillä vetovoimaisilla aloilla, joilla on jo nyt pulaa osaajista. ”Yrittäjien ja ammatinharjoittajien mahdollisuuksia rekrytoida uutta väkeä ei saa missään nimessä heikentää enää”, korostaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.
 

2. Irtisanomislakihanketta on perusteltu työllisyysvaikutuksilla. Paljon parempia positiivisia työllisyysvaikutuksia saadaan, jos palkattaisiin riittävästi työvoimaa sen sijaan, että teetetään jatkuvasti ylitöitä. Luukkainen ja Löfgren muistuttavat, että ylityön tekeminen ja työvuoron vaihtaminen ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta suostumuksenvaraisia asioita. Kenelläkään ei ole velvoitetta tehdä ylityötä eikä vaihtaa työvuoroa. ”Kenelläkään jukolaisella ei ole velvoitetta tehdä muuta kuin työsopimuksensa mukaista työtä tai virkavelvollisuutensa piirissä olevaa työtä. Tällä hetkellä ylitöiden enimmäismäärät ovat huipussaan ja moni työskentelee jo nyt jaksamisensa äärirajoilla.”
 

3. Hallituksen suunnitelmat ovat romuttamassa yhteiskunnan yhtä tukipilaria eli kolmikantaista päätöksentekoa, jossa työmarkkinaosapuolilla on ollut mahdollista vaikuttaa lopputulokseen. ”On selvää, että kolmikannan pitää uudistua ja uudistuksia on tehtävä. Tämä ei kuitenkaan voi tapahtua siirtymällä sopimusyhteiskunnasta malliin, jossa hallitus runnoo äänekkäiden intressiryhmien tavoitteita väkisin läpi työrauhan ja työmarkkinoiden vakauden kustannuksella”, Maria Löfgren muistuttaa.

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan JUKO itse ei julkisen sektorin johtavana pääsopijajärjestönä ole nyt ryhtymässä poliittisiin lakkoihin tai muihin painostustoimiin. JUKOn 36 liiton 200 000 jäsenestä moni on virkasuhteisia, eikä heillä ole oikeutta poliittisiin työtaisteluihin. ”JUKOn liitot päättävät itsenäisesti, osallistuvatko painostustoimiin”, Luukkainen kertoo.

JUKOn liitoista Talentia ja Suomen Terveydenhoitajaliitto osallistuvat ylityö- ja vuoronvaihtokieltokampanjaan, joka alkaa keskiviikkona 26.9.2018 kello 6.00 ja päättyy perjantaina 28.9.2018 klo 23.59. Virkasuhteiset jäsenet eivät ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä. Sen ulkopuolelle rajautuu myös yliopisto.

 

Lisätietoja

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652872, Enable JavaScript to view.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798, Enable JavaScript to view.