Koordinaatin kokouksessa VM antoi tekstiesityksiä valtiosektorin neuvottelijoille

16.5.2019 15:13

VM antoi tekstiesitykset lomarahaleikkauksesta, selviytymislausekkeesta ja työajan pidennysmalleista.

Vaikka asioita käsiteltiin hyvässä hengessä, niin näkemyserot ovat edelleen erittäin suuret. Mikään suurista pääkysymyksistä ei edennyt päivän neuvotteluissa. Koordinaatti kokoontuu seuraavan kerran perjantaina ja myös viikonloppu on varattu neuvotteluille. Neuvotteluiden takaraja lähestyy ja jos valmista aiotaan saada, niin alkaa tulla kiire.

 

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jore Tilander, p. 041 458 0030

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, p. 040 060 1162

 

Tiedotteen jakelu ja kommentit sisällöstä

Tiedotetta voi levittää asiaan kuuluville tahoille, esimerkiksi työpaikan jukolaisille. Tiedotteen sisältöön liittyvää palautetta voit lähettää osoitteeseen Enable JavaScript to view..

 

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimukset.