Kunta-alan ay-johtajat vaativat: JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN ELÄKKEIDEN RAHOITUS RATKAISTAVA YHTÄ AIKAA

16.5.2019 15:11

Julkisen sektorin eläkkeiden rahoitus on varmistettava nopeasti, vaativat julkisen alan ammattiliittojen puheenjohtajat.

Eläkeläisten määrä kasvaa, joten eläkemaksuissa on merkittävä nousupaine jo lähivuosina, toteavat puheenjohtajat Jarkko Eloranta (JHL), Keijo Houhala (KTK), Jaana Laitinen-Pesola (Tehy), Olli Luukkainen (JUKO), Juhani Palomäki (SuPer) ja Maija Pihlajamäki (Jyty).

- Tilanne on erittäin huolestuttava. Julkisen sektorin eläkkeiden rahoituksessa tikittää aikapommi. Jos sitä ei pureta ripeästi, kunnat ajautuvat vakaviin talousvaikeuksiin.

 

Yksityisten alojen työeläkemaksu on sovittu vuoteen 2014 saakka, julkisen puolen rahoitus on auki.

- Hallitusohjelmaan on kirjattu, että myös julkisen puolen eläkkeiden rahoitus on turvattava. Tämä lupaus pitää tulkita niin, että julkisen ja yksityisen sektorin eläkkeiden rahoitus on ratkaistava yhtä aikaa.

- Samalla on luotava järjestelmä, joka tulevaisuudessa varmistaa kohoavien eläkemaksujen oikeudenmukaisen jakautumisen julkisen sektorin työnantajien ja työntekijöiden kesken.

 

Yksityisen sektorin eläkemaksujen taso perustuu pohjimmiltaan työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin ja sopimiseen. Julkisella puolella vastaavaa neuvottelumekanismia ei ole. Julkisen sektorin työntekijöiden eläkemaksu määräytyy lain nojalla samansuuruisena kuin yksityisen puolen työntekijöiden eläkemaksu. Sen sijaan kuntatyönantajien eläkemaksun tasosta päättää Keva itsenäisesti.

- Tällainen tilanne ei työntekijöiden näkökulmasta ole tyydyttävä.

 

Kysymys julkisen puolen eläkkeiden turvaamisesta on polttava, ay-johtajat painottavat. Palvelujen huolestuttavasti yleistynyt ulkoistaminen ja runsas eläköityminen tuovat nousupaineita eläkemaksuihin. Eläkkeiden maksajien määrä vähenee, kun työntekijöiden määrä vähenee. Sen sijaan eläkevastuut kasvavat, koska julkinen sektori maksaa entisten isojen työntekijäryhmiensä eläkkeitä vielä pitkään. Näitä eläkeläisiä on lähivuosina yhä enemmän.

 

Keskeiset työmarkkinajärjestöt käsittelevät eläkkeiden rahoitusta Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Jukka Rantalan vetämässä eläkeneuvotteluryhmässä. Ay-johtajat vaativat, että ryhmä ottaa myös julkisen sektorin eläkkeiden rahoitusongelmat vakavasti.

 

Kunta-alalta on lähtenyt ja lähtee eläkkeelle 322 000 henkilöä vuosina 2010–2030. Poistuma on suurin vuosina 2014 ja 2015, kumpanakin yli 17 000 henkilöä. Vuonna 2010 kunta-alalla työskenteli 434 000 henkilöä. Lisäksi palkattomalla vapaalla oli noin 31 000. *)

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, p. 0400 912 399                       

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 

Puheenjohtaja Keijo Houhala, p. 0400 551 175   
KTK Tekniikan Asiantuntijat

 

Puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, p.040 595 1772   
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy

 

Puheenjohtaja Olli Luukkainen, p. 0500 652 872   
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

 

Puheenjohtaja Juhani Palomäki, p. 044 569 2634   
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

 

Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, p. 0400 537 756   
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

 

*) Lähteet Keva ja KT