Kunta-alan pääsopijajärjestöt: Neuvottelutoiminta keskus- ja paikallistasolla

16.5.2019 15:11

Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset allekirjoitettiin 24.11.2011. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012 - 2013 (KVTES) allekirjoittivat pääsopimuksen mukaisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) ja pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja terveys KTN ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ.

Pääsopijajärjestöjen yhteinen tiedote pääluottamusmiehille

 

 

NEUVOTTELUTOIMINTA KESKUS- JA PAIKALLISTASOLLA

 

 

Neuvotteluosapuolet

 

Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset allekirjoitettiin 24.11.2011.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012 - 2013 (KVTES) allekirjoittivat pääsopimuksen mukaisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) ja pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja terveys KTN ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ.

 

Tehy ei ole edelleenkään minkään pääsopijajärjestön jäsenyhdistys. Sillä ei siten ole pääsopimuksen tuomia neuvottelutoimintaa koskevia oikeuksia eikä velvollisuuksia keskus - eikä paikallisella tasolla kunnissa ja kuntayhtymissä. KT ja pääsopijajärjestöt tarjosivat Tehylle mahdollisuutta tulla mukaan neuvottelujärjestelmään, mutta Tehy päätti jäädä yhteisen neuvottelutoiminnan ulkopuolelle. Tehy ei osallistunut KVTES:n neuvottelemiseen, eikä se ole KVTES:n sopijapuoli. Se hyväksyi kuitenkin KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvotteleman KVTES:n jälkikäteen sovellettavaksi jäseniinsä. Näin ollen myös tehyläisiin sovelletaan sellaisenaan neuvottelemiamme sopimusmuutoksia ja palkankorotuksia.

 

 

Paikallinen sopimus- ja neuvottelutoiminta

 

Paikallisen kuntatyönantajan kanssa käytäviin sopimus- ja yhteistoimintaa koskeviin neuvotteluihin voivat osallistua vain kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopijapuolten, eli pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet / neuvottelijat. Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 on 0,6 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.

 

Pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet neuvottelevat ja allekirjoittavat paikalliset sopimukset. Tehy voi ainoastaan pääsopijajärjestöjen yksimielisellä suostumuksella yhtyä tehtyihin paikallisiin sopimuksiin.

 

Nämä toimintaohjeet ovat voimassa niin kauan, kunnes kunnallista neuvottelutoimintaa koskevissa neuvotteluissa KT:n kanssa toisin sovitaan.

 

 

 

 Helsingissä 30.1.2013

 

 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

 

 KUNTA-ALAN UNIONI RY

 

 TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN RY

 

 TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY