Kunta-alan pääsopijat: Irtisanomissuoja helpottaa kuntauudistuksen läpivientiä

16.5.2019 15:11

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ottivat kantaa henkilöstön muutosturvaan kuntarakenneuudistuksessa.

 - Henkilöstön aseman turvaaminen helpottaa kuntarakenneuudistuksen etenemistä. Lisäksi on muistettava, että massiivinen joukko kunta-alan työntekijöistä eläköityy vielä tämän vuosikymmenen aikana. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja osaavasta henkilöstöstä kiinni pitäminen on kaikkien kuntalaisten etu. Kuntatyö on keskeisesti ihmisten väliseen kohtaamiseen perustuvaa, ei mitään massatyötä, korostaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Hallitusohjelmaan kirjattu viiden vuoden työsuhdeturva kuntaliitoksissa helpottaa kuntauudistuksen läpivientiä kunnissa, toteavat kunta-alan henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt.  Se myös auttaa kuntia selviämään kunta-alan voimakkaan eläköitymisen tuomista haasteista.

Pääsopijajärjestöjen puheenjohtajat antavat hallitukselle tunnustusta siitä, että se on sitoutunut henkilöstön muutosturvaan kuntauudistuksessa. 
-  Irtisanomissuoja lisää luottamusta ja motivoi henkilöstöä kuntapalvelujen kehittämistyöhön, puheenjohtajat korostavat.

Irtisanomissuoja koskee palvelussuhdetta, ei työtehtäviä, puheenjohtajat muistuttavat. Kuntaliitoksissa työtehtävät voivat muuttua, ja työntekijällä on velvollisuus vaihtaa tehtäviä. Osa kunta-alan työntekijöistä on ilman palvelussuhdeturvaa esimerkiksi kuntayhtymien purkautuessa ja tämän joukon turvan parantamiseen on kiinnitettävä huomiota rakennelain valmistelun yhteydessä, puheenjohtajat toteavat.

Kunta-alalla on käynnissä voimakas eläköityminen, puheenjohtajat huomauttavat.  Kevan arvion mukaan vuosina 2012-2020 eläkkeelle lähtee lähes 150 000 kuntatyöntekijää eli yli kolmannes nykyisistä runsaasta 430 000 työntekijästä.
- Kunta-alan haasteena on pätevän työvoiman saaminen, ei liika henkilöstö. Irtisanomissuoja auttaa kuntia pitämään välttämätöntä henkilöstöä palveluksessaan ja kohdentamaan henkilöstöä joustavasti polttavimman tarpeen tehtäviin kuntaliitoksissa.

 

 

Pääsopijajärjestöt neuvottelevat kunta-alan noin 430 000 palkansaajan palvelussuhteen ehdoista.

 

Lisätiedot:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

puheenjohtaja Olli Luukkainen 0500 652 872

Kunta-alan unioni
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, JHL, 0400 912 399

puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Jyty, 0400 537 756

Tekniikka ja Terveys

puheenjohtaja Keijo Houhala 0400 551 175

Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ

puheenjohtaja Juhani Palomäki 044 569 2634