Kunta-alan pääsopimusneuvotteluista neuvottelutulos

16.5.2019 15:11

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantajat KT ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen kunnallisen pääsopimuksen uudistamismenettelystä ja siihen liittyen osapuolten yhteisen tulkinnan yhteistoimintaelinten kokoonpanosta.

Neuvottelutulos täydentää valtakunnansovittelijan johdolla 23.9.2013 tehtyä työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamis- ja pääsopimuksen uudistamismenettelyä kunta-alalla koskevaa sopimusta, jossa sovittiin mm. siitä millä tavoin Tehy palaa kunta-alan neuvottelujärjestelmään.

 

Pääsopimusta uudistetaan 1.6. mennessä mm. seuraavasti:

 

1) Hoitoalan järjestöt Tehy ja SuPer kytketään uuden neuvottelujärjestö Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n kautta osaksi kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää.

 

2) Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry sekä Tekniikka ja Terveys KTN tiivistävät toimintansa yhteiseen neuvottelujärjestöön siten, että KTN:n liittyy JUKOn jäsenjärjestöksi.
  

Luottamusmiesjärjestelmä:

 

Kaikki JUKOn ja KTN:n luottamusmiehet jatkavat 31.7.2015 saakka JUKOn luottamusmiehinä.

1.8.2015 alkaen JUKOlla (JUKO+KTN yhteenlaskettuna) säilyy lukumäärältään nykytasoinen oikeus luottamusmiehiin.

  

Yhteistoimintajärjestelmät:

  

Osapuolet eivät ole tarkoittaneet pääsopimusratkaisulla muuttaa kunnissa ja kuntayhtymissä omaksuttuja käytäntöjä koskien paikallisen yhteistoimintaelimen kokoonpanoja joten ne jatkavat myös entisissä kokoonpanoissaan.

 

Pääsopimuksen sisältötarkastelu:

 

Pääsopimuksen sisältöjä muun muassa paikallisen sopimisen ja muun neuvottelutoiminnan osalta tarkastellaan 15.6.2015 mennessä.

 

Täydentävän sopimuksen osapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta lähiviikkojen kuluessa. Sen jälkeen asiasta tiedotetaan yksityiskohtaisemmin.

 

JUKO/KTN laativat paikallisille toimijoille yhteiset toimintaohjeet. Tässä vaiheessa ei siis tule tehdä mitään muutoksia JUKOn ja KTN:n paikallisiin organisaatioihin.

 

Kaikista mahdollisista muutoksista tiedotetaan ja ohjeistetaan JUKOn ja KTN:n toimijoita yhteisesti.

 

Neuvottelutuloksella ei ole vaikutuksia muiden sopimusalueiden (valtio, yliopistot, yksityinen energia-ala, Avainta/”PTY”) osalta.

 

Lisätietoja:

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO ry

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

 

TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN ry

puheenjohtaja Keijo Houhala, puh. 0400 551 175