Kunta-alan palkansaajat tavoittelevat raamiratkaisua

16.5.2019 15:11

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat valmiit neuvottelemaan keskitetystä ja ostovoiman turvaavasta palkkaratkaisusta. Työmarkkinoiden raami, johon myös valtiovalta toimenpiteillään osallistuisi, tukisi parhaiten talouskasvua, vakautta ja työllisyyttä. Yli 430 000 työntekijän kunta-ala on maan suurin sopimusala.

- Palkkaratkaisun tulee sisältää kaikille yleiskorotus. Ilman sitä ei lähdetä edes vakavasti neuvottelemaan, puheenjohtajat muistuttavat.

 

- Keskitetty ratkaisu ei saa myöskään heikentää kuntien rahoitusasemaa entisestään. Tuloveroasteikkoon on paikallaan tehdä inflaatiotarkistukset. Muut veronalennukset pahentaisivat julkisen sektorin rahoitusvajetta. Kunnille ei saa sälyttää myöskään mitään lisävelvoitteita. Mahdolliset veromenetykset on kompensoitava kunnille täysimääräisesti.

 

 - Lisäksi virka- ja työehtosopimuksissa  on varauduttava kuntarakenteen muutokseen. Se merkitsee kuntakoon suurenemista ja toimipisteiden siirtymistä etäämmälle toisistaan. Tästä seuraa työntekijöitten liikkuvuutta työpisteiden välillä, mikä on otettava huomioon verotuksessa ja palvelussuhteen ehdoissa. Rakenteelliset muutokset eivät voi tulla kunta-alan palkansaajien maksettaviksi.

 

Kuntatyöntekijöiden palkkauksen kehityksestä on pidettävä huolta myös taloudellisesti vaikeampina aikoina. Työntekijät ovat sitoutuneet kuntapalvelujen tuloksellisuuden kehittämiseen ja heitä on  tarpeen kannustaa siinä. Työn mielekkyyden ja henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen ohella palvelujen tuloksellisuuden kehittyminen on huomioitava palkitsemisessa.

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun 2014. Kuntatyöntekijöiden ja työnantajien edustajat ovat koolla 15.-16.8. yhteistoiminta- ja kehittämisseminaarissa Lappeenrannassa.

 

Lisätiedot:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

 

Kunta-alan unioni

puheenjohtaja Jarkko Eloranta (JHL), puh. 0400 912 399

puheenjohtaja Maija Pihlajamäki (Jyty), puh. 0400 537 756

 

Tekniikka ja Terveys KTN

puheenjohtaja Keijo Houhala, puh. 0400 551 175

 

Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ

puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085