Kuntapalvelut halvaantuvat lomautuksista

16.5.2019 15:11

Työntekijän työmäärä on suhteutettava käytettävissä olevaan työaikaan. Niinpä onkin väistämätöntä, että lomautuskunnissa huomattava osa töistä jää tekemättä ja palvelut heikkenevät.

Henkilöstön riittämättömyys uhkaa myös valtion, kirkon ja yliopistojen tehtävien laadukasta hoitamista. Näin muistuttaa tänään uudelle kaksivuotiskaudelle valittu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

 

Lomauttajakuntia on ollut tänä vuonna 12, mutta ensi vuonna lomautukset ja irtisanomiset saattavat koskea lähemmäs 30 kuntaa.

- Erityisesti lomautukset sopivat huonosti kuntiin, koska niillä on lakisääteisiä palveluja velvoitteenaan. Työmäärä ei ole etenkään kasvukunnissa vähentynyt, vaan päinvastoin. Lisäksi on palveluja, joissa henkilöstön lomauttaminen voi johtaa laittomiin tilanteisiin ja heikentää turvallisuutta. Näin voi käydä esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

 

-     Lomautuksilla ei yhdenkään kunnan taloutta pelasteta. Lähes aina lomautuksesta aiheutuvat haitat ovat säästöjä suuremmat. Päättäjien pitääkin varautua siihen, että palvelut halvaantuvat. Kun työntekijät ovat lomautettuna, on myös työtuntien määrä pienempi, jolloin totuttua palvelutasoa ei pystytä enää tarjoamaan.

 

-     Lomautukset koettelevat myös henkilöstön jaksamista ja työmotivaatiota. Onkin erikoista ajatella, että kunnan työntekijällä olisi lähtökohtaisesti suurempi vastuu kunnan taloudesta kuin muilla kuntalaisilla. Työntekijältä leikataan palkkaa, jotta muut kuntalaiset saavat palvelunsa. Tämä ei tunnu kohtuulliselta, Luukkainen huomauttaa.

   

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on noussut jäsenmäärältään koko työmarkkinakentän suurimmaksi toimijaksi. Järjestö on kasvanut viime vuosina jäsenliittojen kasvun myötä, minkä lisäksi se on saanut myös uusia toimialoja edustettavakseen.

 

JUKOn liittokokous järjestettiin tänään Helsingissä. Kokous valitsi puheenjohtajan ja hallituksen kaksivuotiskaudelle. Neuvottelujärjestön johdossa jatkaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. JUKO on pääsopijajärjestö, joka vastaa yli 200 000 koulutetun palkansaajien edunvalvonnasta kuntien, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla.

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720