Kuntien ja valtion työntekijät eivät suostu talousongelman maksajiksi

16.5.2019 15:11

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen varoittaa paikkaamasta julkisen talouden kestävyysvajetta julkissektorin alipalkoilla.

Neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen varoittaa paikkaamasta julkisen talouden kestävyysvajetta julkissektorin alipalkoilla. - Itse asiassa julkisella sektorilla tarvitaan palkkaohjelmia, jotka kaventaisivat sen ja yksityisen sektorin palkkaeroa sekä nostaisivat julkisaloilla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien palkkatasoa selvästi, Luukkainen ehdottaa.

- Julkisen sektorin työnantajien kannattaa vahvistaa työnantajakuvaansa, sillä kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy sitä mukaa, kun eläkkeelle jäävien työikäisten joukko kasvaa. Julkisen sektorin palkat ovat koulutetuilla työntekijöillä tehtävien vaativuuteen nähden matalia.

 - Työmäärä on kasvanut ja työn vaativuus ovat lisääntynyt julkisen sektorin johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. henkilöstön vähentämisen ja organisaatiomuutosten takia. Tästä syystä myös palkkatasoa on nostettava.

 - Esimerkiksi kunnissa tehtävä palvelutyö koituu kaikkien kansalaisten hyväksi. Toimivat palvelut valavat pohjaa sekä kansalaisten hyvinvoinnille että menestyvälle yritystoiminnalle. Yksityinen ala ja julkinen sektori tarvitsevat toinen toisiaan, joten mitään vastakkainasettelua ei pidä ryhtyä virittelemään.

- Julkisen sektorin työntekijät eivät ole välttyneet myöskään lomautuksilta ja irtisanomisilta. Esimerkiksi kuntien talous tiukkenee vuonna 2013, joten se tuntuu myös henkilöstössä, Luukkainen muistuttaa.