Kysymyksiä ja vastauksia kuntasopimuksista | päivitetty 10.6. klo 12.11

8.6.2022 15:02

Kuntapalkansaajien neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU ovat sopineet Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa uudet virka- ja työehtosopimukset 28. helmikuuta päättyneiden sopimusten tilalle.

Mitkä jukolaiset sopimukset kuuluvat ratkaisuun?

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
 • Kunta- ja hyvinvointialan pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen
 • KT-yritysjaoksen työehtosopimus
 • Työelämäpaketti eli työelämän kehittämisen yhteistyösopimus
 • Palkkaohjelmaa koskeva ves/tes 2023–2027

Ketkä ovat näiden virka- ja työehtosopimusten piirissä?

Sopimuksissa on käytössä järjestöehto, eli niitä sovelletaan vain allekirjoittajajärjestöjen ja niiden alayhdistysten jäseniin. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus kohdella samaa tai samankaltaista työtä tekeviä yhdenvertaisesti, kuten maksaa samasta työstä sama palkka riippumatta järjestäytymisestä.

Paikallisista palkan järjestelyeristä neuvottelevat kuitenkin vain JUKOn ja JAUn pääluottamusmiehet sekä työnantaja. Keskitetyistä palkan järjestelyeristä neuvottelevat palkansaajien neuvottelujärjestöt JUKO, JAU (JHL, Jyty) ja työnantajien KT.

Muilla järjestöillä ei ole oikeutta neuvotella paikallisista tai keskitetyistä järjestelyeristä. Palkkausjärjestelmien paikallinen kehittäminen palkkaohjelman rahoilla tapahtuu JUKOn, JAUn ja työnantajien kesken.

Ovatko sosiaali- ja terveysalan kuntapalkansaajat mukana sopimuksessa?

JUKOn kaikki liitot ovat mukana sopimuksessa. Lähes 20:ssa JUKOn liitossa on jäseninä sotetehtävissä työskenteleviä asiantuntijoita ja esihenkilöitä. Myös JUKOn hoitajaliitot ovat mukana sopimuksessa.

Sopimuksen ulkopuolelle jäi ainoastaan Sote ry (Tehy ja SuPer).

Mitä kunta-alan palkansaajat saavat sopimusten myötä?

Sovintoehdotus tulee voimaan takautuvasti 1. toukokuuta lukien.

Työmarkkinakierroksen muita aloja korkeammat sopimuskorotukset, vuosien 2023 ja 2024 sopimuskorotustakuu ja palkkaohjelma sisältyvät sopimukseen.

Sopimukseen sisältyy myös työmarkkinoiden modernein perhevapaauudistus.

Mikä on turvalauseke?

Jos sote-alalle sovitaan myöhemmin nyt sovittua suurempia palkankorotuksia tai muita kustannusvaikutteisia sopimusratkaisuja, ne ulotetaan turvalausekkeen soveltamisalalla työskentelevään henkilöstöön. Suuremmat korotukset ulotetaan suoraan:

 • SOTE-sopimukseen.
 • KVTES liite 5, varhaiskasvatuksen opettajiin.
 • OVTES osio G:n henkilöstö, varhaiskasvatuksen opettajiin.
 • Muihin JUKOn sopimuksiin turvalauseketta sovelletaan neuvottelun kautta.
 • Mahdollisuus irtisanoa sopimus: jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, JUKOlla on mahdollisuus irtisanoa kaikki kuntasopimuksensa kesken sopimuskauden.
 • Vaikka sopimukset irtisanottaisiin, kuntien palkansaajille maksetaan vuoden 2024 sopimuskorotukset ja kaksi palkkaohjelmaerää. Kunnallinen pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen ja työelämän kehittämistä koskeva yhteistyösopimus eivät pääty.

Miksi neuvottelut kestivät niin kauan?

Ratkaistavana oli poikkeuksellisen suuria haasteita, kun kuntien palkat ovat jääneet jälkeen ja palvelurakenne muuttuu 1. tammikuuta 2023. Tavanomaisen palkkaneuvottelun lisäksi piti ratkoa palkkaohjelmaan ja neuvottelumenettelyyn liittyviä kysymyksiä.

Oma vaikeutensa tuli siitä, että vaikka samoista sopimuksista neuvottelee kolme palkansaajien neuvottelujärjestöä, yhteistyötä tehtiin vain JUKOn ja JAUn kesken. Sote ry ei kevään aikana liikkunut lainkaan julkisuudessa esittämistään palkankorotustavoitteista, joten sopimukseen pääsy näytti mahdottomalta. Neuvottelut seisovat, jos kompromissikyky puuttuu. Lopulta ainoa mahdollinen ratkaisu oli jättää Sote ry järjestelmän ulkopuolelle.

Mikä on uusi Kunta- ja hyvinvointialueiden pääsopimus?

Se on paikallista ja valtakunnallista neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää määrittelevä sopimus, joka pohjautuu lakiin Kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista. Lain mukaan KT hoitaa kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan.

Uusi pääsopimus on välttämätön, koska aikaisempi koskee vain kuntia. Uuden pääsopimuksen myötä neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä saadaan vastaamaan virkaehtosopimuslakia.

Onko maan hallitus vaikuttanut sopimusratkaisuun?

Hallitus ei ole vaikuttanut sopimuksen syntyyn, kyse on puhtaasta työmarkkinaratkaisusta. Sen pohja saatiin sovittelulautakunnan ehdotuksesta, mutta ehdotuksen voimaan saattamisesta ilman Sote ry:tä neuvottelivat JUKO, JAU ja KT.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tärkeintä on saada 2 prosentin yleiskorotus maksuun 1. kesäkuuta lukien. Sopimusmuutosten ohjeistusta ryhdytään valmistelemaan ja JUKO kouluttaa pääluottamusmiehiään. JUKO, JAU ja KT alkavat kehittää kunkin sopimuksen palkkausjärjestelmiä. Se on nyt aiempaa helpompaa, kun käytettävissä on tarkoitukseen varattua palkkaohjelmarahaa.

Tutustu uunituoreeseen kunta-alan sopimukseesi – tällainen se on | Päivitetty 10.6. klo 12.11