Minna Holm JUKOn neuvottelupäälliköksi – ”Sote-uudistus vaatii vahvaa edunvalvontaa”

16.5.2019 15:09

Sote-palvelut ovat nyt jatkuvassa muutoksessa, sillä esimerkiksi sairaanhoitopiirit valmistelevat yhtiöitä ja osuuskuntia ja henkilöstöä siirtyy niiden palvelukseen. JUKOn neuvottelupäälliköksi nimitetty Minna Holm korostaa, että suunniteltu sote- ja maakuntauudistus vaatii entistäkin vahvempaa luottamusmiesjärjestelmää ja työntekijöiden edunvalvontaa.

Valtiotieteiden maisteri Minna Holm on työskennellyt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestössä JUKOssa asiantuntijana vuodesta 2015 lähtien ja on nyt nimitetty neuvottelupäälliköksi 1.2.2019 alkaen. Holm neuvottelee Työterveyslaitoksen sekä Avaintaan kuuluvien työnantajien henkilöstöä koskevat työehtosopimukset. Avaintyönantajat Avainta on valtakunnallinen, muun muassa yksityisen hallinto- ja toimistoalan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen alan työnantajaedunvalvontajärjestö. 

”Minna Holm on kokenut työmarkkina-ammattilainen ja tuntee erityisen hyvin sote-ammattiryhmien erityispiirteet. Uuden vastuualueensa eli Avaintan lisäksi hän jatkaa asiantuntijana maakuntiin siirtyvän sote-henkilöstön edunvalvonnassa – jos tai kun maakuntauudistus toteutuu”, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

”JUKOssa vahvuutemme on, että liittojemme jäsenistö kattaa kaikki terveydenhuollon ammattiryhmät sekä sosiaalialan. Sote-uudistuksen toteutumisen ja aikataulun ollessa yhä avoimena Avaintan rooli on nyt vahvistumassa myös terveydenhuoltoyhtiöissä”, Minna Holm lisää.

Holmin mukaan kaavaillut sote- ja maakuntauudistukset vaativat toteutuessaan entistäkin vahvempaa luottamusmiesjärjestelmää ja työntekijöiden edunvalvontaa. Mahdolliset tulevat muutokset edellyttävät tehokasta paikallista yhteistoimintaa myös palkkojen harmonisoinnissa.

”Nykyinen sopimus- ja oikeuskäytäntö antavat palkkaharmonisoinnille pohjan, mutta lukuisten eri organisaatioiden yhdistyessä luottamusmiesten ajankäyttöön ja tiedonsaantiin tulee kiinnittää erityistä huomioita”, Holm korostaa.

Holmin mukaan jäsenistön edunvalvonta on ammattiliiton keskeinen tehtävä, ja hän haluaa JUKOssa entisestäänkin vahvistaa luottamusmiesjärjestelmää yhteistyössä jäsenliittojen kanssa.

”Nyt keväällä 2019 käydään Avaintes:n luottamusmiesvaalit, ja tässäkin tarvitsemme liittojen panosta jäsenten aktivoimiseksi. Työterveyslaitoksen osalta käynnissä on palkkausjärjestelmän uudistustyö, ja myös siinä avainasemassa ovat jukolaiset luottamusmiehet”, Holm sanoo.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren uskoo, että sote-ammattiryhmien työehtojen ja toimintojen jatkuvuus sekä organisaatiosiirtymisen sujuvuus kyetään turvaamaan nimenomaan Avaintan sopimuspöydässä.

”On sekä työnantajien että työntekijöiden etu, että entisten työehtojen soveltaminen jatkuu, kunnes sotea ja maakuntia koskevan lainsäädännön voimaantulo on varmaa ja uudet työehtosopimukset on sovittu. Tällä tavoin henkilöstön voimavarat ovat täysipainoisesti asiakkaiden käytössä”, Löfgren korostaa.

JUKOlla on kaikkiaan 3900 luottamusmiestä. Minna Holm kertoo olevansa erittäin vaikuttunut luottamusmiesten asiantuntevasta ja rakentavasta työtavasta moninaisten ongelmatilanteiden ratkaisussa ja yleensä työelämän kehittäjinä.

”Toivon, että omalta osaltani saan vahvistettua tätä edunvalvontaketjua myös tulevaisuudessa. Pyrin olemaan ennen kaikkea luottamusmiesten tuki ja helposti lähestyttävä sparraaja”, Holm sanoo.

Minna Holm

JUKOssa: Asiantuntija 18.9.2015 lähtien, neuvottelupäällikkö 1.2.2019 alkaen.

Aiempia työpaikkoja: Suomen Työterveyshoitajaliiton järjestöpäällikkö 2008–2015. Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto SuPerissa vuosina 2000–2008 ensin edunvalvonta-asiamies ja sittemmin järjestöpäällikkö.

Koulutus: Valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, pääaine poliittinen historia, sivuaineet valtio-oppi ja sosiaalipolitiikka.

Lisätiedot:

Neuvottelupäällikkö Minna Holm, 044 335 0636, Enable JavaScript to view., Twitter: @MinnaHolm

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798, Enable JavaScript to view., Twitter: @marialofg