Valtio | THL:n muutosneuvottelut alkoivat perjantaina

8.3.2024 14:30

THL on irtisanonut 2000-luvulla tuotannollis-taloudellisin perustein noin 400 työntekijää. Jukolainen pääluottamusmies Timo Sinervo: "Ensin saamme lisärahoitusta johonkin, sitten tehtävät säilyvät ilman rahoitusta ja joudumme muutosneuvotteluihin."

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut perjantaina 8. maaliskuuta. Laitos työllistää toistaiseksi noin 1 300 henkilöä.

THL on kertonut tarpeesta vähentää henkilöstöä nykyisestä viitisentoista prosenttia. Jos tavoite toteutuu tällaisena, se saattaa tarkoittaa jopa 200 tehtävän päättymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan THL:n tehtävät perustuvat lakiin. Muun muassa koronapandemiassa laitoksen rooli tiedon ja ohjeistuksen tuottajana poliitikoille ja yhteiskunnan toiminnassa pitämiselle oli kriittinen. Silti sille osoitetut määrärahat ovat olleet useita vuosia epätasapainossa.

"Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio tarvitsee riittävää vakautta"

Jo ennen perjantaina alkaneita muutosneuvotteluja THL on irtisanonut 2000-luvulla tuotannollis-taloudellisin perustein noin 400 työntekijää. Jukolainen pääluottamusmies Timo Sinervo arvioi nykytilannetta:

– Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio tarvitsee riittävää vakautta. THL:n koko olemassaolon ajan rahoitus on sahannut edestakaisin. Ensin saamme lisärahoitusta johonkin, sitten tehtävät säilyvät ilman rahoitusta ja joudumme muutosneuvotteluihin.

Sinervo huomauttaa, että vaikka hankkeisiin voidaan palkata uusia työntekijöitä, asiantuntijuuden kehittyminen vie vuosia.

– Meillä on useita tehtäviä, jotka vaativat varautumista. THL:n tehtävät ovat hyvin monimuotoisia. Niihin kuuluu myös lakisääteisiä viranomaistehtäviä, eikä kyse ole vain tutkimustyöstä. Suurelta osin tutkimus tehdäänkin ulkopuolisella kilpailulla rahoituksella.

Tutkimus-, asiantuntija-, esihenkilö- ja hallintotehtävissä THL:ssä työskenteleviä edustavat muutosneuvotteluissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn luottamusmiehet. Neuvottelujen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kertonut kestävän noin kaksi kuukautta. Suunnitellut sopeutukset ovat sen mukaan niin suuria, että laitoksen on organisoitava toimintansa uudelleen.

Jaana Pohja | JUKO

THL aloittaa muutosneuvottelut – sopeutustarve jopa 12 miljoonaa euroa | THL:n tiedote 28.2.2024

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiona hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!