Neuvotellen ja sopien - järjestövalmius kunnossa

16.5.2019 15:09

Osana työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluita JUKO nostaa valmiuttaan tukea neuvotteluja myös järjestöllisten toimien kautta.

Parhaillaan on menossa tilaisuus JUKOn eri sektoreille neuvottelutilanteesta sekä järjestövalmiuskoordinaatiosta.