Valtio | Neuvottelupäällikkö Minna Salminen on valittu valtion koordinaatioryhmään

26.4.2023 11:09

”On hienoa päästä neuvottelemalla edistämään valtion henkilöstöpolitiikkaa ajassa, jossa työelämä muuttuu poikkeuksellisen nopeasti ja jossa muutoksen hallinta edellyttää palkansaajilta ja työnantajalta valmiutta ennakoida tulevia haasteita.”

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Minna Salminen on valittu neuvottelijaksi valtion koordinaatio- eli pääneuvotteluryhmään. JUKOlla on ryhmässä kaksi paikkaa. Salmisen lisäksi JUKOn neuvottelijana toimii jatkossakin valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL).

– Puolet valtion henkilöstöstä on JUKO-liittojen jäseniä, joten koordinaatti on meille tärkeä edunvalvonnan paikka. On hienoa päästä neuvottelemalla edistämään valtion henkilöstöpolitiikkaa ajassa, jossa työelämä muuttuu poikkeuksellisen nopeasti ja jossa muutoksen hallinta edellyttää palkansaajilta ja työnantajalta valmiutta ennakoida tulevia haasteita.

Salminen vastaa valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluista, virastokohtaisten neuvottelujen koordinoinnista ja luottamusmiesten koulutuksesta JUKOssa neuvottelupäällikkö Markku Kojon kanssa.

Pääneuvotteluryhmään hän siirtyy Kojon tilalle, jonka eläköityessä JUKO on käynnistänyt uuden neuvottelupäällikön rekrytoinnin valtiosektorille: Tule meille työkaveriksi! Haemme neuvottelupäällikköä.

Valtion virka- ja työehtojen piirissä on lähes 80 000 palkansaajaa. Heistä puolet, eli noin 40 000 kuuluu akavalaisiin JUKOn edustamiin julkisalojen ammattiliittoihin.

Mikä valtion koordinaatioryhmä?

  • Valtion koordinaatioryhmä (koordinaatti) on valtion pääneuvotteluryhmä, joka neuvottelee virka- ja työehdot sopimuskausittain.
  • Sopimuskaudella se käsittelee työryhmissä esille tulleita asioita, muita tulkintoihin tai periaatteellisiin kysymyksiin liittyviä erimielisyyksiä.
  • Kullakin palkansaajien pääsopijajärjestöllä (JUKO, Pro ja JHL) on koordinaatioryhmässä edustajia kaksi ja Valtion työmarkkinalaitoksella tilanteen mukaan 6–7 edustajaa.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.