Neuvottelutulos KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentin mukaisesta erästä

16.5.2019 15:11

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat päässeet 3.6.2014 neuvottelutulokseen KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentin mukaisesta 0,3 %:n mukaisesta palkankorotuserästä.

Kokonaisuudessaan erän suuruus on 0,4 %, josta 0,1 % sovittiin allekirjoituspöytäkirjassa käytettäväksi KVTES:n IV luvun vuosilomamääräysten aiheuttamiin kustannuksiin. 

 

Käytettävissä olleesta 0,3 %:n erästä käytetään 0,11 % liitteiden 1,2, 7 ja 8 rakennemuutoksiin ja hinnoittelumuutoksiin liitteissä 4 ja 5. Samassa yhteydessä sovittu jaksotyöaikajärjestelmän uudistus merkitsee 0,19 %:n kustannusta. Jaksotyöaikajärjestelmän uudistusta on kokeiltu syksystä 2012 lähtien viidellä työnantajalla.
Uudet jaksotyöaikaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.6.2015.
 

Palkankorotukset astuvat voimaan KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti 1.7.2015.
 

JUKO tiedottaa sopimusratkaisusta tarkemmin elokuussa, kun JUKOn kunnan neuvottelukunta ja hallitus ovat käsitelleet neuvottelutuloksen.