Opetushallituksen tuki koulutukselle turvattava

16.5.2019 15:11

Jos Opetushallituksen voimavaroja leikataan rajusti, on myös sen tehtäviä vähennettävä vastaavasti. Opetushallituksen keskeisiä palveluja, kuten opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelua ei voi kuitenkaan ostaa ulkopuolisilta.

Opetushallituksen palvelut tukevat keskeisesti koulutuksen kehittämistyötä, eikä niiden hoitamista ei saa vaarantaa.

 

Näin toteaa neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen. Opetushallitus käynnisti 27.5. yt-menettelyn, joka voi johtaa enimmillään 60 henkilön vähentämiseen, mikä merkitsisi lähes neljäsosaa vakinaisesta henkilöstöstä.

 

Luukkainen muistuttaa, että pääosa Opetushallituksen menoista on sidottu valtiovallan sille osoittamien koulutuksen kehittämis- ja valtionavustustehtävien hoitamiseen, joten laitoksen taloudellinen liikkumavara on kapea.

 

– Näin mittavat henkilöstöleikkaukset halvaannuttaisivat Opetushallituksen toiminnan ja rapauttaisivat koulutuksen ohjausjärjestelmää. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu sekä niihin liittyvä ohjaustyö on ollut tehokas ohjata suomalaista koulutusta. Nyt tämä lakisääteinen työ uhkaa vaarantua, Luukkainen toteaa.

 

– Laadukkaan koulutuksen avulla luodaan maahan uutta kasvua ja osaamista. Kehittämistyön edellytyksiä ei pidäkään heikentää yhteiskunnan ja tuotannon murrosaikana, jolloin erityisesti tarvittaisiin vahvaa asiantuntijuutta opetussuunnitelmatyön ja tutkintojen uudistamisen tueksi.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa alkaneissa yt-neuvotteluissa Opetushallituksen akavalaisia työntekijöitä. Olli Luukkainen toimii myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajana.

 

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872  

neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, puh. 0400 601 162