Pääluottamusmies Sari Järnfors: Ilmapiiri on parantunut, mutta välillä työnantajaa voi hoksauttaa

16.5.2019 15:09

Luottamusmiehen homma vaatii sitkeyttä, mutta tylsää se ei ole, sanoo Rauman seurakunnan pääluottamusmies Sari Järnfors. Työyhteisössä hän on ollut mukana ratkaisemassa vakavia ilmapiiriongelmia. Parhaillaan kaikkien tehtävänkuvat ja palkat käydään läpi, mistä on tullut kiitosta työntekijöiltä.

Moni pitää ammattiyhdistystoimintaa vaikeana ja puuduttavanakin, mutta sinä et?

Olen ollut luottamusmiehenä kaikkiaan kymmenen vuotta, ja sanon muillekin: rohkeasti luottamusmieheksi, tämä ei ole ollenkaan niin tylsää kuin ajatellaan, vaan todella mielenkiintoinen maailma. Luottamusmies pystyy vaikuttamaan omalla työllään koko työyhteisön hyvinvointiin – jotta jokaisen on mukava tehdä töitä.

Luottamusmiehen tehtävä laajentaa myös omaa ammattiosaamista. Olen oppinut asioita, jotka ovat täysin erilaisia kuin omassa varsinaisessa työssäni sairaalapastorina. Tämä on nykypäivänä tärkeää, koska kukaan ei voi tietää, päätyykö jonakin päivänä vielä töihin, joissa luottamusmiehenä hankitut taidot ja tiedot ovat avuksi.

Mihin olet luottamusmiehenä ollut erityisen tyytyväinen?

Pari vuotta sitten uutisissa Rauman seurakuntaa luonnehdittiin ilmapiiriltään vakavasti sairaaksi. Nyt asiat ovat paljon paremmin. Asiaan tartuttiin ja sitä lähdettiin tuomiokapitulinkin kehotuksesta yhdessä työstämään. Moni ongelma juonsi organisaation rakenteellisista seikoista: oli esimerkiksi kolme tasavertaista ylintä johtajaa, eikä kukaan ollut kenenkään esimies. Nyt kirkkoherra on ylin johtaja ja muut hänen alaisiaan, mikä on selkeyttänyt tilannetta huomattavasti.

Yksittäisten ihmisten asioissa on ollut kymmenen luottamusmiesvuoteni aikana monenlaisia tilanteita. Työntekijät ovat aika huonosti perillä virka- ja työehtosopimuksesta, ja joku voi soittaa ja kysyä neuvoa vaikkapa lomien määräytymisestä. Heiltä tulee myönteistä palautetta siitä, että asia ylipäätään selvitetään ja selitetään, vaikka lopulta työnantajan tulkinta osoittautuisikin oikeaksi ja heidän omansa vääräksi.

Seurakunnassamme käydään parhaillaan kaikkien tehtävänkuvat ja palkat läpi, ja siitä on tullut työntekijöiltä kiitosta. Kierros on vielä kesken, mutta olen jo ehtinyt antaa käytännön apua esimerkiksi neuvomalla, miten tehtävänkuvauslomake täytetään. Kun työntekijä pohtii näitä asioita jo etukäteen, on hänen mukavampi mennä keskustelemaan esimiehen kanssa.

Kun aloitit luottamusmiehenä, hirvittikö tehtävä sinua?

Aloitin luottamusmiehenä kesken kauden, kun aiemmin hommaa hoitanut vaihtoi työpaikkaa. Tilanne oli hieman pelottavakin. Olin ollut aika tyypillinen työntekijä eli työ- ja virkaehtosopimukset eivät liiemmin kiinnostaneet enkä ollut perillä, mitä sopimukset pitävät sisällään.

En myöskään hahmottanut aluksi, mitä luottamusmiehen rooliin kuuluu: pitääkö minun tarkkailla, mitä työyhteisössä tapahtuu ja puuttua asioihin, vaikkei kukaan sitä pyytäisikään – vai puutunko vasta, kun joku ottaa asian esille. Nyt olen oppinut, että vastaus on sekä että. Minulle on kasvanut vahva luottamusmiehen identiteetti sielunhoitajan ja papin identiteetin lisäksi.

Mistä olet saanut luottamusmiehen pestiin apua?

Aloittaessani luottamusmiehenä ei onneksi ollut heti isoja juttuja hoidettavana, ja lähdinkin heti luottamusmieskoulutukseen. Koulutuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa, ja onkin harmi, että kirkon puolen jukolaisten luottamusmiesten osallistuminen on osin heikkoa; usein samat luottamusmiehet ovat kursseilla, kun taas jotkut eivät tunnu käyvän niillä juuri lainkaan.

Itse en olisi pystynyt hoitamaan luottamusmiestehtävää ilman säännöllistä kurssitusta. Koulutuspäivien aikana käymme läpi virka- ja työehtosopimuksen sisältöjä. Aina tulkinnat eivät ole mitenkään selkeitä, vaan niihin joutuu välillä keskustasolta asti etsimään ratkaisuja. JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen on auttanut todella paljon, ja apuna on myös oman liittoni Kirkon akateemisten eli AKIn lakimies Maarit Engström. Kun otan heihin yhteyttä, ei tarvitse pelätä, että kysyn tyhmiä. Voin ihan luottavaisesti tiedustella mitä tahansa, ja he vääntävät asian tarvittaessa rautalangasta.

Kursseilla on mahtavaa päästä myös verkostoitumaan, tutustumaan muihin luottamusmiehiin eri puolilta Suomea. Lisäksi kuulun omani liittoni luottamusmiesten Facebook-ryhmään. Siellä voimme jakaa kokemuksia ja kysyä neuvoa toisilta.

Miten työnantajapuoli suhtautuu sinuun luottamusmiehenä?

Hyvin. Työnantajan edustajat kunnioittavat minua ja osoittavat luottamusta. Joitakin kysymyksiä he nostavat itse esille, ja joskus taas luottamusmies voi vähän hoksauttaa, mistä pitäisi keskustella. Viimeksi vinkkasin suorituslisästä, että sitä täytyy valmistella hyvissä ajoin ennen seuraavan talousarvion tekoa.

Työnantajan suhtautumista ei tarvitse pelätä. Pääluottamusmiehellä on tietty status ja parempi irtisanomissuojakin. Tärkeintä on perehtyä asioihin ja opetella ymmärtämään sopimusten sisältöä. Luottamusmiehen hommia ei voi tehdä vasemmalla kädellä, ja siksi se on haastavaa ja vaatii ennen kaikkea sitkeyttä.


Sari Järnfors

- JUKOn pääluottamusmies Rauman seurakunnassa vuodesta 2008 alkaen.
- Sairaalapastori. Käyttää työaikaa luottamustoimintaan paikallisen sopimuksen mukaan neljä tuntia viikossa. Edustaa reilun 40 työntekijän joukkoa.
- Oma liitto: Suomen kirkon pappisliitto, joka muodostaa yhdessä kanttori-urkuriliiton kanssa Kirkon akateemiset eli AKI ry:n.