Palkansaajakeskusjärjestöt tyrmäävät pakkolait

16.5.2019 15:10

– Järjestöt eivät ole neuvotelleet asiasta, vaan niitä on vain kuultu työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä. Valmistelu on ollut erittäin hätäistä ja poukkoilevaa. Jos työllisyyttä ja kilpailukykyä todella halutaan kohentaa, näin merkittävät sopimusjärjestelmän rajoitukset on syytä valmistella huolella asiantuntijoiden kanssa.

 

SAK:n, Akavan ja STTK:n mielestä vaikutusarviot ehdotetuista toimenpiteistä perustuvat liiaksi oletuksiin. Erityisesti sairausajan palkkakarenssi ja lomien leikkaukset kohdistuvat kipeimmin julkisen sektorin naisvaltaisille aloille. Sairauskarenssi johtaa siihen, että osa työntekijöistä tulee sairaana töihin, jolloin muiden työntekijöiden ja sairastuneen sairauspoissaolot pitkittyvät ja lisääntyvät.

 

Lomaltapaluukorvausta koskevan säännöksen rajoittaminen vain uusiin työntekijöihin on yhdenvertaisuusnäkökulmasta ongelmallinen. Loppiaisen ja helatorstain osalta järjestöt pitävät todennäköisenä, että osalla työntekijöistä juhlapyhien muuttaminen arkipäiviksi johtaa palkanalennukseen ja osalla työajan pidennykseen.

 

Järjestöt pahoittelevat sitä, että muutosturvaa koskeva ehdotus jää hyvin ohueksi. Työnantajalla olisi vain velvollisuus tarjota valmennusta irtisanomilleen työntekijöille, mutta ei velvollisuutta järjestää sitä. Myös valmennuksen sisällön määrittely, valvonta ja seuraamukset puuttuvat täysin. Työterveyshuollon jatkuminen kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen on myönteinen asia, mutta sekin on rajattu vähintään 20 työntekijän työpaikkoihin.

 

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen kannanotto ohessa Palkansaajakeskusjärjestöjen kannanotto pakkolakeihin [http://www.akava.fi/files/16782/PSKJ_kannanotto_pakkolakeihin_11112015.pdf]

 

Lisätiedot

SAK:n päälakimies Timo Koskinen, puhelin 040 731 2387 Akavan johtaja Maria Löfgren, puhelin 040 568 2798 STTK:n johtaja Katarina Murto, puhelin 050 568 9188