Palkkausjärjestelmän ongelmista osin yhteinen näkemys – ratkaisuista ei

29.1.2020 13:54

Kirkon neuvottelut virka- ja työehtosopimuksista jatkuivat 29. tammikuuta. JUKOn sopimusten piirissä on kirkossa noin 20 000 palkansaajaa.

Kirkon neuvottelut virka- ja työehtosopimuksista jatkuivat 29. tammikuuta. JUKOn sopimusten piirissä on kirkossa noin 20 000 palkansaajaa.

JUKOa kirkon neuvotteluissa edustavat JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen ja kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni.

Tapaamisessa perustettiin työryhmä selvittämään, onko pääsopijoiden mahdollista antaa yhteistä ohjeistusta seurakunnille uuden työaikalain voimaantulon vaikutuksista.

Lisäksi osapuolet avasivat ja keskustelivat yleistä palkkausjärjestelmää koskevista tavoitteista.

Nykytilanteesta sekä palkkausjärjestelmän ongelmista palkansaajien ja työnantajan edustajat ovat monilta osin yhtä mieltä, mutta näkemykset ratkaisuista eroavat.

Neuvottelut jatkuvat 12. helmikuuta.