Perusteetta määräaikaisiin seurakuntayhtymän nuorisosihteerin virkasuhteisiin palkatulle korvauksia

16.5.2019 15:10

Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi kesäkuussa 2015 ratkaisun toistuvasti perusteettomiin määräaikaisiin nuorisossihteerin virkasuhteisiin Kuopion evankelis-luterilaiseen seurakuntaan palkatun viranhaltijan asiassa.

Hakija otettiin määräaikaisiin virkasuhteisiin toistuvasti peräkkäin ajalla 1.1.2009 - 30.4.2014. Virkasuhteita ehti tuona aikana olla yhteensä seitsemän ja ne kestivät muutamasta kuukaudesta enimmillään yhteen vuoteen.

Kuopion seurakuntayhtymän mukaan määräaikaiset virkasuhteet perustuivat siihen, että hoidetun nuorisosihteerin viran asema ja tarpeellisuus olivat selvityksen alla viran vakituiseen täyttöön eli 31.8.2013 asti. Myöhemmin, 1.9.2013 - 30.4.2014, määräaikaisen virkasuhteen perusteena oli avoinna olevan viran hoitaminen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan töiden jatkuminen ja yhteisen kirkkovaltuuston päätös olla lakkauttamatta virkaa osoittivat työvoiman tarpeen olleen pysyvää. Päätöksenteon pitkittymisen ja työvoiman tarpeen pysyvyyden perusteella hallinto-oikeus arvioi, ettei määräaikaisuuksille 1.1.2009 - 31.8.2013 välisenä aikana ollut kirkkolain 6 luvun 9 pykälässä säädettyä perustetta ja velvoitti Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän suorittamaan nuorisotyönohjaajalle 8 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Ratkaisussaan Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi, että 1.9.2013 – 30.4.2014 välisenä aikana seurakuntayhtymällä puolestaan oli kirkkolain 6 luvun 9 pykälässä tarkoitettu avoinna olevaan virkasuhteeseen kuluvien tehtävien hoidon järjestämisestä johtuva syy ottaa hakija suostumuksensa perusteella määräaikaiseen virkasuhteeseen siihen saakka kunnes virkaan valittu ottaa. Tuota aikaa koskeva korvaushakemus hylättiin.

Lue Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu kokonaisuudessaan http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/ita-suomenhallinto-oikeus/material/attachments/oikeus_hallintooikeudet_ita-suomenhallinto-oikeus/oikeustapauksia2015/mmogkTBGp/hallintoriita_10390_14_2301.pdf

Lisätiedot:

Arja Lusa, toiminnanjohtaja, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT ry, puh. 044 595 8562

Anne Kaitainen, neuvottelupäällikkö, JUKO ry, puh. 040 837 2731