Poliittisessa päätöksenteossa huomioitava henkilöstöseuraukset nykyistä paremmin – Luonnonvarakeskus käynnistää YT-neuvottelut

16.5.2019 15:11

Luonnonvarakeskus (Luke) on tänään käynnistänyt yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on yhteensä noin 11 miljoonan euron sopeutustoimet vuosille 2015 ja 2016. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa 210 henkilötyövuoden vähenemiseen sekä lomautuksiin.

”Tällä kertaa irtisanomisten painopiste on tutkimusta avustavassa henkilöstössä, mutta yt:n piirissä on silti huomattava määrä akavalaisia asiantuntijoita ja laboratorio-osaajia”, toteaa JUKOn pääluottamusmies Esa Uotila. ”Yt:n piirissä olevan henkilöstön keski-ikä on melko korkea. Eivät tällaiset toimenpiteet ainakaan valtion työurien pidentämistä tue.”

”Tutkimusta avustavien henkilöiden näin laaja vähentäminen johtaa tutkijoiden työn kannalta todella vaikeaan tilanteeseen. Tutkija ei yksinkertaisesti ehdi hoitaa kaikkea: rahoituksen hankintaa, johtamista, budjetointia, aineiston keräämistä, analysointia ja raportointia ja julkaisemista. Lopputulos on tuottavuuden lasku”, jatkaa JUKOn toinen pääluottamusmies Timo Mäkinen.

Vähennysten taustalla on valtion tekemä sektoritutkimuslaitosten rakenne- ja rahoitusuudistus, joka leikkaa Luken perusrahoitusta lähes 15 milj. euroa vuodesta 2014 vuoteen 2016.

”Poliittisten päätösten henkilöstöseuraukset tulisi ennakolta selvittää nykyistä huomattavasti perusteellisemmin. Lyhyt sopeutumisaika budjettileikkauksiin johtaa irtisanomisiin valtion laitoksissa. Pidemmällä aikavälillä henkilöstövähennykset olisi mahdollista toteuttaa suunnitelmallisesti hyödyntäen luonnollista poistumaa. Irtisanotut aiheuttavat valtiolle lähes samat kustannukset kuin töissä ollessaan. Nyt kun uusi hallitus ja eduskunta aloittaa toimintansa, tästä on syytä muistuttaa päätöksentekijöitä”, toteaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Valtioneuvosto on määritellyt biotalouden Suomen tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden kärkialaksi. Luke on tämän alan merkittävin osaamiskeskittymä, jonka toimintaedellytyksiä kaavaillut leikkaukset merkittävästi heikentävät.


”Ei ole tarkoituksenmukaista, että valtion tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus johtaa näin mittaviin irtisanomisiin yksittäisessä tutkimuslaitoksessa. Tämä ei ole kenenkään edun mukaista ja kertoo pitkän tähtäimen suunnitelmallisuuden puutteista valtion toiminnassa”, Olli Luukkainen jatkaa.

Luonnonvarakeskus muodostettiin vuoden 2015 alussa yhdistämällä kolme valtion sektoritutkimuslaitosta (MTT, Metla, RKTL) sekä Tiken tilastopalvelut. Vuonna 2014 Lukessa tehtiin 1570 henkilötyövuotta.

Lisätietoja:

JUKO ry:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872, Enable JavaScript to view.

Pääluottamusmiehet Esa Uotila, 029 532 2214 ja Timo Mäkinen, 0400 143 054.