Sosiaali- ja terveysministeriön sektoritutkimus juustohöylän kouriin – jopa tuhat työpaikkaa vaarassa

16.5.2019 15:11

Valtioneuvoston eilen julkistaman kehyspäätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu säästötalkoisiin muun muassa leikkaamalla 30 miljoonaa euroa vuosittaisesta tutkimuslaitosrahoituksestaan.

Säästösumma on tyrmäävä isku alan sektoritutkimukselle, sillä henkilöstömäärällä mitaten se tarkoittaa jopa 600 henkilön irtisanomista. Tutkimustoiminnan hiipuminen leikkaa myös sisään hankittua ulkopuolista rahoitusta – siis rahaa, josta veronmaksajat eivät maksa euroakaan. Yhteensä edessä on jopa 1000 henkilön irtisanominen.

Näin suurta henkilöstövähennystä ei voida tehdä vain tukitoiminnoista. Tutkijoita irtisanotaan ja tutkimushankkeita ajetaan alas. Osaamista katoaa pysyvästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on esimerkki kriittistä ja käyttökelpoista tietoa tuottavasta laitoksesta, joka joutuu nyt juustohöylän kouriin. Leikkaukset näkyvät väistämättä myös perustoiminnassa.

”Valtion miljoonasäästöt johtavat myös ulkopuolisen rahoituksen heikentymiseen. Nämä ovat niitä kuuluisia dynaamisia vaikutuksia. Tutkimusosaaminen vaarantuu ja asiantuntemusta menetetään. Henkilöstöpolitiikka on kovaa ja kohtuutonta”, sanoo JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Lisätietoja
JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen, p. 050 065 2872, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, p. 040 060 1162

Mikä on JUKO?
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimuksen.