Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen budjettileikkaukset käsittämättömiä

16.5.2019 15:11

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n budjettileikkaukset heikentävät ratkaisevasti sosiaali- ja terveysalaa sekä terveyttä ja hyvinvointia koskevaa asiantuntijatukea, tiedontuotantoa ja kehittämistä. Samalla valtion henkilöstöpolitiikan uskottavuus romahtaa ja valtion houkuttelevuus työnantajana heikkenee.

Sosiaali- ja terveysministeriön sektoritutkimuksen kehysleikkauksen ja tutkimuslaitosuudistuksen vuoksi THL:n budjetin odotetaan pienenevän noin 18 miljoonaa euroa.  THL onkin käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut enintään 115 henkilön vähentämisestä. Yhteistoimintaneuvotteluiden ajoitus on käsittämätön, sillä hiljattain solmittiin työmarkkinoita vakauttava työllisyys- ja kasvusopimus. Valtio vaikuttaa tukevan työllisyyttä irtisanomalla osaajiaan. Ei sillä tavalla luoda uuden kasvun eväitä.

 

Leikkaukset ovat kokonaisuutta arvioiden kohtuuttomia. Ratkaisut heikentävät sosiaali- ja terveysalan tiedontuotantoa ja päätöksentekoa. Sosiaali-  ja terveydenhuollon muutostarpeet vaativat entistä enemmän asiantuntijatukea THL:sta. Sosiaali- ja terveysministeriöstä tulee jatkuvasti toimeksiantoja, usein varsin nopealla aikataululla. Budjettileikkaukset ovat voimakkaassa ristiriidassa lisääntyvien tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatyön tarpeiden suhteen.

 

Tutkimuslaitosuudistus siirtää budjettirahoitusta tutkimuslaitoksilta Suomen Akatemian ja Valtioneuvoston kanslian kilpailutettavaksi. On suuri riski, että kilpailutettavat tutkimukset ja selvitykset tuottavat irrallista, heikosti hyödynnettävää tutkimustietoa. Kilpailutettava tutkimus hajottaa tämän tiedon eri tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja konsulttiyrityksiin. Tutkimuksen päätyttyä rahoitus siirtyy toisiin organisaatioihin ja teemoihin sekä tuotettu tieto jää usein hyödyntämättä.

 

Valtion keskeisenä kilpailukykytekijänä ovat asiantuntijatehtävissä olleet mielenkiintoiset työn sisällöt sekä turvalliset työ- ja virkasuhteet. Johto- ja asiantuntijatehtävissä valtio ei pysty kilpailemaan palkalla. Käsitys valtiosta luotettavana työnantajana romuttuu nyt tehtävien leikkausten ja tutkimuslaitosuudistuksen vuoksi. THL tulee menettämään lähivuosina joukon asiantuntijoitaan, jotka eivät siedä jatkuvia yhteistoimintaneuvotteluita, joita on ollut jo useana vuotena peräkkäin.

 

Ylipäätään neuvotteluiden ajoituksen ajankohta tarkoittaa sitä, että työllisyys- ja kasvusopimuksen henkeä on rikottu ja valtion työntekijät muuallakin kuin THL:n palveluksessa on petetty.

 

Onko meillä varaa toimia näin?

 

Lisätietoja:

 

JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Tilander, puh. 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, puh. 040 060 1162