Terveydenhoitajien kysely: Koronaepidemian varjolla kunnat ovat supistaneet ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja myös turhaan

18.6.2020 11:13

Toisiin tehtäviin koronan takia siirretyistä yli 40 prosenttia arvioi itse, että toistaiseksi siirto on ollut tarpeeton oman alueen koronaepidemian hoidon kannalta. Puolet kyselyyn vastanneista kertoi, ettei heidän kanssaan keskustelu siirrosta ennakkoon. Osalla tieto muutoksesta on tullut pelkästään sähköpostilla.

Jopa 40 prosenttia kunnissa työskentelevistä terveydenhoitajista on siirretty koronan perusteella kokonaan tai osin pois perustyöstään.

Toisiin tehtäviin koronan takia siirretyistä yli 40 prosenttia arvioi itse, että toistaiseksi siirto on ollut tarpeeton oman alueen koronaepidemian hoidon kannalta.

Tiedot käyvät ilmi Terveydenhoitajaliiton tuoreesta jäsenkyselystä. Kyselyyn vastasi ennen pääsiäistä noin 1 100 terveydenhoitajaa eri puolilta Suomea.

Reilusti yli 60 prosenttia toisiin työtehtäviin siirretyistä työskentelee normaalioloissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

– Hälyttävää on, miten nopeasti osa kunnista aloitti lakisääteisten ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden alasajon vedoten koronaepidemian aiheuttamaan välttämättömään hoidontarpeeseen, toteaa Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Liitto painottaa, että terveydenhoitajien asiantuntemuksen käyttäminen koronaepidemian kannalta kiireellisissä tehtävissä on sinällään perusteltua, sillä terveydenhoitajat ovat koulutukseltaan myös sairaanhoitajia.

Mäenpään on kuitenkin huolissaan osan työnantajista tavoista toteuttaa siirto uuteen tehtävään.

Puolet kyselyyn vastanneista kertoi, ettei heidän kanssaan keskustelu siirrosta ennakkoon eikä esimerkiksi ammatillista osaamista kartoitettu. Osalla tieto muutoksesta on tullut pelkästään sähköpostilla.

Myös uusiin tehtäviin perehdyttämisessä on koettu puutteita, kun vain joka neljäs vastaaja koki saaneensa perehdytystä riittävästi.

– Peräänkuulutamme myös poikkeusaikana työntekijöitä arvostavaa kuntien hyvinvointi- ja terveyspalvelujen ja henkilöstön johtamista. Nyt ei ole oikea aika ajaa alas ennaltaehkäiseviä palveluja, eikä kuormittaa terveydenhuollon henkilöstöä huonolla johtamisella, Mäenpää painottaa.

Terveydenhoitajaliitto kaipaa myös vauhtia parhaillaan käytäviin kunta-alan sovitteluihin.

– Terveydenhuollon ammattilaiset ovat koronaepidemian vuoksi joutuneet venymään suunnattomasti ja ovat palkankorotuksensa ansainneet jo tänä keväänä. Muun muassa terveydenhoitajia ja audionomeja edustavana neuvottelujärjestönä JUKOn on tehtävä jatkossakin kaikkensa sopimusten syntymiseksi, Tiina Mäenpää toteaa.