”Tullitarkastajana valvon suomalaisten turvallisuutta ja etua, mikä tekee työstäni palkitsevaa”

24.1.2022 08:00

JUKO julkaisee yhteistyössä jäsenliittojen kanssa kirjoitussarjan #töissävaltiolla. Toisena työstään kertoo Tullivirkamiesliiton tullitarkastaja Katja Mikkola. JUKO edustaa myös Katjaa valtion tammikuussa alkavissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Työskentelen Tullissa Pirkanmaan liikkuvassa valvontaryhmässä. Virkapaikkani on Tampereella Sarankulmassa, mutta valvonta-alueeni sijoittuu Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueelle. Tämä on yksi Tullin mielenkiintoisimpia työkenttiä, sillä työhöni kuuluvat lähes kaikki Tullin tehtävät. Välillä pääsemme tekemään valvontatyötä myös muille viranomaisille.

Tullin tärkein tehtävä on kansainvälisten tavaravirtojen valvonta ja hallinta. Maahantuotavien tavaroiden tullaaminen suoritetaan pääsääntöisesti valtakunnallisissa tullauskeskuksissa.

Pirkanmaalla pyrimme estämään huumeiden, laittomien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, vaarallisten teräaseiden, uhanalaisten eläin- ja kasvilajien sekä niistä saatavien tuotteiden tuontia. Rahan vientiä ja tuontia valvotaan pääasiallisesti lentokentillä, jotta rikolliseen rahaan ja rahanpesuun päästäisiin kiinni yli maarajojen.

Kansanterveyden puolesta, harmaata taloutta vastaan

Tampere-Pirkkalan ja Jyväskylän kentillä tapaamme loma- ja työmatkalaisia, myös puolustusvoimien lennoilla liikkuvia. Valvomme kaikkien tuontirajoituksien noudattamista, mutta moni pitää meitä ”viinakyttäreinä”. Me kuitenkin valvomme lainkirjainta ja suoritamme kansanterveydellistä suojelua.

Yksi päivittäinen työmaamme ovat pikarahtiyritykset, joiden kautta kulkee niin tullaamattomia kuin tullattujakin lähetyksiä. Eläin- ja kasvitautien valvontaan on viime vuosina kiinnitetty erittäin paljon huomiota, ja elintarvikkeiden maahantuonti on Suomessa tarkasti säädeltyä.

Esimerkiksi lääkkeiden maahantuontia sääntelee Suomessa Fimea, jonka lukuun tulli valvoo maahantuonnin laillisuutta. Tullilaboratorion toimeksiantojen mukaan myös haemme maahantuojilta tavaroita tutkimuksiin.

Liikenteen seassa meidät näkee letkun ja truutan kanssa tutkimassa dieselpolttoaineen väriä. Yritämme löytää ajoneuvot, joissa käytetään lievemmin verotettua polttoainetta maksujen välttämiseksi.

Tarkastelemme raskaassa liikenteessä kuormansidontoja ja ajoneuvon kuntoa sekä lepo- ja ajoaikojen noudattamista. Tutkimme myös, onko kuljettajalla oikeus käyttää turistiajoneuvo-oikeutta. Kaikilla näillä valvontatoimenpiteillä yritetään estää harmaata taloutta ja veronkiertoa.

Lait ja asetukset on tunnettava

Tarkastamme myös lähetyksiä, joista maksetaan EU-tason tukia. Näissä tarkastuksissa valvomme määrällistä ja laadullista oikeellisuutta. Lisäosaamisalueenani ovat valmisteverovarastojen tarkastukset ja toimipaikalla tehtävät tullaukset.

Tullilla on esitutkintaoikeudet, joten työtehtäviini kuuluu myös sakkojen kirjoittamista ja rikosilmoituksien avaamista, mutta itse rikoksien tutkinnan hoitavat rikostorjunnan omat tutkijat.

Työssäni tulee siis olla todellinen moniosaaja. Tehtävissäni puututaan ihmisten perusoikeuksiin, eikä silloin virheisiin ole varaa.

Taloudelliset menetyksetkin voivat olla huomattavia, ja kiukku kohdistuu helposti ihmiseen, joka tuo menetyksen ilmi, eikä useinkaan ajatella, että oma toiminta on johtanut tähän tilanteeseen. Tullitarkastajan työ perustuu aina lakiin, asetuksiin ja ohjeistuksiin.

Kaikessa työssäni valvon suomalaisten turvallisuutta ja etuja, mikä tekee työstä palkitsevaa ja tarkoituksenmukaista. Pidän työni monipuolisuudesta ja haasteellisuudesta, vaikka se voikin olla raskasta. Yksikään päivä ei ole samanlainen, ja työni on jatkuvaa oppimista.

Tullitarkastaja Katja Mikkola, Tullivirkamiesliitto, JUKO

  • Valtion hallinnon eri aloilla työskentelee asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä 42 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa. JUKO ja jäsenliittomme muistuttavat näistä tärkeistä ammattilaisista some-kampanjalla #töissävaltiolla.

Suomen Tulli

Suomen tulli on viranomainen, joka valvoo rajan yli kulkevaa tavaraliikennettä sekä kerää tullimaksut ja muut maahantuontiverot. Tullin tehtävänä on kansainvälisten tavaravirtojen valvonta ja hallinta laillisen ulkomaankaupan edistämiseksi ja laittoman estämiseksi.

Toimipaikkoja tullilla on yhdeksän: Helsingin, Kotkan, Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran, Turun, Tornion ja Maarianhaminan tullit sekä Lentotulli. Tulliin kuuluu myös Espoon Otaniemen Tullilaboratorio.