Työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannesta vuodesta neuvottelutulos

16.5.2019 15:10

Työmarkkinaosapuolet pääsivät neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkosta yhdellä vuodella.

Neuvottelutulosta käsitellään tänään työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoissa. Tullakseen voimaan se vaatii kaikkien osapuolten hyväksynnän. Ratkaisu nostaisi palkkoja 16 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia.

 

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että työttömyysvakuutusmaksut nousevat vuonna 2016 työnantajilla 0,5 prosenttiyksikköä ja palkansaajilla 0,5 prosenttiyksikköä.

 

Akava

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kirkon työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos KT

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Valtion työmarkkinalaitos