Työmarkkinamalli & hallitusohjelma | JUKOn hallituksen puheenjohtaja Murto ja Tehyn puheenjohtaja Rytkönen selvitysnaisiksi

22.3.2024 13:51

Työministeri Arto Satonen toivoo, että nyt selvitetään, miten palkansaajajärjestöt lähtisivät neuvottelemaan vientivetoisesta työmarkkinamallista.

Työministeri Arto Satonen on pyytänyt JUKOn hallituksen puheenjohtajaa Katarina Murtoa (OAJ) ja Tehyn puheenjohtajaa Millariikka Rytköstä selvittämään keinoja, joilla viime syksyn työmarkkinakeskusteluihin osallistuneet järjestöt olisivat valmiita neuvottelemaan vientivetoisesta palkkamallista.

- Toivon, että puheenjohtajat Murto ja Rytkönen selvittävät ja löytävät keinon, jolla kaikki syksyllä 2023 kaksikantaisiin neuvotteluihin osallistuneet palkansaajajärjestöt saataisiin saman pöydän ääreen neuvottelemaan Suomelle yhteisesti hyväksyttyä ja kestävää työmarkkinamallia. Näin kaikki työmarkkinaosapuolet sitoutuisivat uuteen työmarkkinamalliin vahvemmin, Satonen toteaa tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 22. maaliskuuta myös, että valtiosihteeri Mika Nykäsen selvitystyö Suomen työmarkkinamallin neuvottelujen jatkumisen edellytyksistä on valmistunut. Selvityksen mukaan työmarkkinajärjestöt toivovat palkkamallia sopimuspohjalta. Osalla järjestöistä on myös ennakkoehtoja neuvottelujen käynnistämiseksi.

Aikaa Murron ja Rytkösen selvitykselle olisi Satosen mukaan toukokuun loppuun. Tuolloin päättyy palkkamallia pohtivan kolmikantatyöryhmän määräaika. Hallituksen lakiehdotusta vientivetoisesta työmarkkinamallista valmisteleva työryhmä aloitti työnsä helmikuun alussa. Akavalaisia liittoja ryhmässä edustaa Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.

Lakivalmistelu työrauha- ja lakkolainsäädännöstä jatkuu kolmikantaisessa työryhmässä. Paikallisen sopimisen lakipaketti puolestaan on ollut lausuntokierroksella. Lue JUKOn valtiosektorin lausunto: Paikallisen sopimisen nykytila valtiolla riittää.

Työmarkkinamalli & hallitusohjelma | Julkisen sektorin akavalaisilla edelleen valmius neuvotella työmarkkinamallista – ”Palkoista päättäminen lailla olisi jäätävän huono vaihtoehto” | 20.3.2024

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiona hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!