Työmarkkinamalli & hallitusohjelma | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi

4.3.2024 13:54

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut noin kahdenkymmenen työmarkkinajärjestön johtajat tapaamiseen perjantaiksi 8. maaliskuuta. Kesärantaan on kutsuttu myös valtakunnansovittelija Anu Sajavaara.

Orpo toivoo, että työnantajien ja palkansaajien järjestöt ryhtyisivät neuvottelemaan ja sopisivat Suomen palkkamallista keskenään, jolloin hallituksen ei tarvitsisi säätää lakia vientivetoisesta mallista.

Akavalaisia julkisalan liittoja Kesärannan keskustelussa edustavat JUKOn va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

Vattulainen on tyytyväinen pääministerin pyrkimykseen edistää neuvotteluja palkkamallista: – JUKO on kaiken aikaa kannattanut neuvottelemalla syntyvää ratkaisua. Tämä on hyvä avaus erittäin hankalan tilanteen kartoittamiseksi.

Edellisen kerran palkansaaja- ja työnantajajärjestöt keskustelivat mallin kehittämisestä viime vuoden loppupuolella. Varsinaiset neuvottelut eivät kuitenkaan alkaneet tuolloin, kun SAK olisi halunnut käsitellä samassa yhteydessä myös muita hallitusohjelman työelämämuutoksia.

Vientimalli ja julkisen sektorin työvoimapula kulkevat käsi kädessä

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa niin sanotun vientivetoisen palkkamallin. Siinä keskeisten vientialojen palkankorotukset määrittelisivät myös muiden alojen korotukset.

Jos kirjaus toteutuu, se rajoittaisi valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan mahdollisuuksia tarjota yleistä linjaa korkeampia palkankorotuksia. Siksi JUKO vastustaa vientimallin toteuttamista lainsäädännön kautta. Järjestön mielestä myös julkisen sektorin palkoista on voitava neuvotella jatkossakin ilman lain asettamia reunaehtoja.

Samalla se vähentäisi julkisen sektorin keinoja kilpailla yksityisen sektorin kanssa osaavasta työvoimasta. Useat julkisalojen työpaikat kärsivät työvoima- ja resurssipulasta, mikä jo nyt vaarantaa kansalaisten lakisääteisen oikeuden yhdenvertaisiin julkisiin palveluihin.

Hallituksen lakiehdotusta valmisteleva työryhmä aloitti työnsä helmikuun alussa. Ryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Mika Nykänen ja akavalaisia liittoja edustaa Akavan edunvalvontajohtaja Ville Kopra. Työryhmä on määrä työskennellä toukokuun loppuun, jonka jälkeen vuorossa on lausuntokierros.

Työmarkkinamallia valmisteleva kolmikantainen työryhmä on aloittanut työnsä | työ- ja elinkeinoministeriö 8.2.2024

Työmarkkinamalli & hallitusohjelma | Julkisen sektorin akavalaiset eivät edelleenkään lämpene vientivetoisesta palkkamallista laissa – ”Valtakunnansovittelijasta tulisi julkisaloille hyödytön” | JUKO 16.1.2024

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiona hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!