Työsuojeluvaalit 2017

16.5.2019 15:10

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit käydään tänä syksynä useilla työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on lain mukaan valittava työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään 10 työntekijää. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan kaikkia työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. On tärkeää, että työpaikalla on myös asiantuntijoita ja esimiehiä edustava työsuojeluvaltuutettu.

Kuntasektorin ja kirkon sektorin työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten tuleva toimikausi on neljä vuotta (2018–2021). AVAINTAn puolella toimikausi on 2 vuotta (2018-2019), ellei paikallisesti ole muuta sovittu. Valtion työpaikoilla toimikausi on kaksi tai neljä vuotta, sen mukaan mitä virastokohtaisessa sopimuksessa on sovittu. Yliopistoissa asiasta on sovittu paikallisesti.

Vaalit käynnistää työpaikan työsuojelupäällikkö. Luottamusmiesten tehtäviin kuuluu mm. sopia tulevasta työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiosta ja sen edustajien toimintaedellytyksistä.

Vaalien käytännön toteuttamista varten on laadittu alakohtaisia ohjeita, joita löytyy Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

(Avaintan työpaikoilla noudatetaan teollisuuden ja palvelualojen työsuojeluvaaliohjetta.)