Työsuojeluviranomaiset käynnistävät valtakunnallisen puhelinneuvonnan

16.5.2019 15:10

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat perustaneet valtakunnallisen puhelinneuvonnan, joka aloittaa toimintansa helmikuun alussa.

1.2.2016 alkaen työsuojeluviranomaisten puhelinneuvonta palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15. Puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

 

Valtakunnallisen puhelinneuvonnan tavoitteena on helpottaa työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta sekä edistää valvonnan ja neuvonnan tasalaatuisuutta eri puolilla Suomea. Neuvonta on jaettu neljään aihepiiriin:

 

  • häirintä, syrjintä ja psykososiaalinen kuormitus
  • työsuhdeasiat
  • työympäristöasiat (eli fyysiseen työturvallisuuteen liittyvät asiat)
  • rakennusalan työympäristöasiat