Työtuomioistuin tuomitsi Lempäälän törkylomautukset

16.5.2019 15:11

Lempäälän kunnan vuonna 2010 yli pääsiäispyhien kestäneet törkylomautukset tuomittiin laittomina. Henkilöstöä lomautettiin pääsiäispyhien yli kuudeksi päiväksi siten, että työpäiviä kului vain kaksi. Neljä päivää olivat palkallisia vapaapäiviä. Viranhaltijat menettivät kuuden päivän palkan.

Työtuomioistuin on aiemmin antamallaan tuomiolla TT 1994-28 todennut, että opettajien lomautus voidaan toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä.  Opettajat voidaan lomauttaa vain työstä, ei koulun loma-aikoina.

Työtuomioistuin totesi myös, että lomautus on toteutettu suhteellisuusperiaatteen vastaisesti. Lomautus on poikkeuksellinen toimenpide ja sitä toteutettaessa on suhteellisuusperiaatteen mukaan valittava toteuttamistapa, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lomautetulle. Edelleen työtuomioistuin katsoi, ettei virkamiestä voida myöskään lomauttaa sellaisena ajankohtana, jolloin tämän työtehtävät ovat vähimmillään, vaan lomauttamisen ja palkanmaksun keskeytyksen täytyy olla oikeassa suhteessa toisiinsa.
 
Lempäälän kunta tuomittiin hyvityssakkoihin virkaehtosopimuksen tieten rikkomisesta ja KT Kuntatyönantajat hyvityssakkoihin valvontavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi ne joutuvat maksamaan yhteisvastuullisesti järjestöjen oikeudenkäyntikulut. Lomautetuille opettajille ja sosiaalityöntekijöille maksetaan palkat takautuvasti laittoman lomautuksen ajalta. OAJ ja JUKO puuttuivat asiaan, ja kanteeseen yhtyivät lopulta kaikki kuntatyöntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt.
 
Lomautuksia tulisi välttää viimeiseen asti. Kunnissa opetetaan, hoidetaan ja palvellaan kuntalaisia. Työhön tulee olla aina riittävät henkilöstöresurssit, toteaa neuvottelujohtaja Risto Kangas.
 
Lisätietoja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720