Uuden hallituksen on uudistettava valtion yhteistoimintalaki

16.5.2019 15:13

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ehdottaa valtion yhteistoimintalain uudistamista. ”Tarvitsemme työelämään tältä osin nyt perusteellisen muutoksen. Esitämme, että uusi hallitus ottaa muutostarpeen hallitusohjelmassaan huomioon ja aloittaa lakiuudistuksen valmistelun”, sanoo neuvottelupäällikkö Markku Nieminen JUKOsta.

Viimeisin esimerkki valtion yhteistoimintalain toimimattomuudesta on ollut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten YT-prosessi, jonka tuloksena ELY-keskukset irtisanovat 85 henkilöä ja vähentävät seuraavan kolmen vuoden aikana erilaisilla järjestelyillä reilusti yli 700 henkilötyövuotta. Irtisanomisten taustalla ovat lähes kahdeksan kuukautta kestäneet neuvottelut, johon liittyvät mittavat ohjaavien ministeriöiden (TEM, MMM, LVM, YM) ja Liikenneviraston johtamat organisaatiomuutokset.

”Organisaatiomuutokset toteutettiin kiireellä ja huonosti henkilöstöä kuullen. Keskeinen ongelma oli ohjaavien tahojen erilaiset valmiudet toteuttaa YT-prosessia lain mukaisesti. Tämän seurauksena eri vastuualueiden henkilöstö on joutunut eriarvoiseen asemaan keskenään. Olemme koko prosessin ajan joutuneet huomauttamaan työnantajaa YT-lain noudattamatta jättämisestä”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan JUKOlainen pääluottamusmies Pekka Liimatainen.

”Laadimme YT-neuvottelujen aikana ELY-keskusten henkilöstöjärjestöjen yhteistyönä säästöehdotuksen. Esitimme yhteistoimintalain hengessä neuvotteluesityksen toimintasuunnitelman muuttamista siten, että esitetty tuotannollinen ja taloudellinen tila saavutettaisiin lomautuksilla, toimintamenosäästöillä ja eläköitymisillä. Työnantaja ei suostunut, vaan lähti irtisanomisten tielle”, Liimatainen ihmettelee.

Markku Niemisen mielestä valtion yhteistoimintalaki on nykyisellään tullut tiensä päähän. ”Laista on käytännössä tullut lähinnä irtisanomislaki. Tarvitsemme työelämään muutoksia, jotka kannustavat aitoon yhteistoimintaan. Tiedon tulee olla läpinäkyvää myös henkilöstölle ja osapuolten tulee selvittää henkilöstövähennysten perusteet yhdessä ja nykyistä perusteellisemmin.”

JUKOlla on myös selkeä näkemys siitä, miltä pohjalta uudistuksen pitäisi lähteä liikkeelle. ”Työpaikkademokratian ja luottamukseen perustuvan keskustelukulttuurin synnyttämisen täytyy olla uuden lainsäädännön ja sen toteuttamisen lähtökohta. Muutoksella parannamme työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Meidän pitää valtiolla siirtyä ministeriöiden ja virastojen johdon sanelemista irtisanomisneuvotteluista kohti pitkäjänteistä kehittämis- ja yhteistoimintaa”, Markku Nieminen sanoo.

 

Lisätietoja antavat:

Neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 0400 601 162, Enable JavaScript to view.

Pääluottamusmies Pekka Liimatainen, 0400 524 191, Enable JavaScript to view.