Uusilla konsteilla parempia palveluja kuntalaisille

16.5.2019 15:10

Kuinka tuottaa entistä parempia palveluja kuntalaisille? Kuinka kehittää kuntatyötä? Kuinka tehdä näkyväksi arjen hyvät työkäytännöt?

Tiukan taloustilanteen, isojen rakenteellisten muutosten ja muuttuvien palvelutarpeiden ristipaineessa asioita on tehtävä uudella tavalla. Ongelmia ei voi ratkaista vain palveluja karsimalla, vaan kuntalaisten tarvitsemat palvelut täytyy jatkossa tuottaa vaikuttavammin ja taloudellisemmin. Se tehdään parhaiten kehittämällä työkäytäntöjä ja työelämän laatua.

Siksi syntyi valtakunnallinen KunTeko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, jonka ovat käynnistäneet KT Kuntatyönantajat ja työntekijöitä edustavat kunta-alan pääsopijajärjestöt. Ohjelman ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2017 loppuun.

Työyhteisöjä kannustetaan osallistumaan

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen totesivat Tampereella Kuntekon ensimmäisessä aluetilaisuudessa, että sekä kuntatyönantaja että kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään selättää kuntien nykyiset ja tulevat haasteet kehittämällä kuntatyötä.

Jalosen ja Luukkaisen mukaan ainoa kestävä tie tähän päämäärään on työn sekä työelämän tuloksellisuuden ja laadun samanaikainen kehittäminen, joka kumpuaa suoraan kuntien työyhteisöistä, esimiehistä ja työntekijöistä. Jalonen ja Luukkainen toivovat, että mahdollisimman moni kunta-alan työyhteisö lähtee Kunteko-ohjelmaan mukaan.

Kaikki hyvät ideat talteen ja muille jakoon

Kunteko on laajuudessaan ainutlaatuinen ohjelma, jossa kuntatyönantajat ja työntekijäjärjestöt yhdessä tukevat kuntaorganisaatioiden omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Ohjelmaa on valmisteltu kuntien kanssa toista vuotta ja nyt on tekojen aika.

Kunteko on verkosto, jossa kunta-alan työntekijöillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi omassa työpaikassaan ja kunnassaan tehtävä hyvä työ ja jakaa sen kollegoidensa kanssa yli kunta- ja toimialarajojen ja hyödyntää muiden ideoita ja saavutuksia.

Kunnissa tehdään jo nyt paljon hyvää työtä toiminnan kehittämiseksi. Kunteko-ohjelma tarjoaa areenan, Tekojen Torin (www.kunteko.fi), jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ tulee näkyväksi kaikille. Tekojen Torilla jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen. Näkyvyyttä saa yhtä hyvin pieni, arkinen työpaikkakohtainen parannus kuin aivan uusi ja innovatiivinen palveluratkaisu.

Kunteko-ohjelmaan on valittu 12 asiantuntijaa, jotka tarjoavat työyhteisölle, esimiehille ja päättäjille asiantuntija-apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Lisäksi kuntatyöpaikat voivat osallistua ohjelman kehittämis- ja oppimisverkostoihin.

Kunteko on herättänyt laajasti kiinnostusta ympäri maata. Alkuvuoden 2015 aikana ohjelma on vieraillut yli 20 kunnassa ja kuntayhtymässä. Käyntejä jatketaan syksyllä. Kuntekon aluetilaisuuksia järjestetään Tampereen lisäksi Helsingissä, Oulussa ja Kuopiossa.

Lisätietoa: KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puhelin 040 54 777 10

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen, puhelin 0500 652 872

Kuntekon projektipäällikkö Anniina Tuomi, puhelin 040 562 63 97, Enable JavaScript to view.

 

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ja Kunta-alan unioni toteuttavat ja rahoittavat KunTeko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa. Sen päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Ohjelman ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2015–2017. www.kunteko.fi