Valtion koordinaatioryhmä kokoontui

16.5.2019 15:10

Valtion koordinaatioryhmä (pääneuvotteluryhmä) kokoontui tänä aamuna. Kokouksessa käytiin läpi neuvottelupöydässä olevat kilpailukykysopimusasiat.

-Työaikatyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmässä käsitellään 24 h työajan pidennystä, myös osa-aikaiset ja tuntipalkkaiset ovat esillä. Tulokset seuraavaan koordinaattiin 12.4. klo 16.

- Paikallinen sopiminen ja kriisilauseke. Seuraavassa kokouksessa perustetaan oma työryhmä ja työnantaja tuo esityksen huhtikuun ajaksi perustettavan ryhmän toimeksiannosta.

- Työhyvinvointi. Huomenna erillinen palaveri Työ 2.0 -ohjelmasta. Järjestöt tuovat omat tavoitteensa seuraavaan koordinaattiin.

- Palkkausjärjestelmää vailla olevat virastot ja siirtymäkaudet. Työnantaja tuo esityksensä seuraavaan koordinaattiin.

- Henkilöstön edustus johtoryhmiin yms. Järjestöt tuovat esityksensä seuraavaan palaveriin.

- Lomarahojen leikkauksesta ei keskusteltu tässä koordinaatin kokouksessa.

JUKOn uutisia voi seurata myös kotisivuilta, Facebookissa ja Twitterissä.

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jore Tilander, 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 040 060 1162

Tiedotteen jakelu ja kommentit sisällöstä

Tiedotetta voi levittää asiaan kuuluville tahoille, esimerkiksi työpaikan jukolaisille. Tiedotteen sisältöön liittyvää palautetta voit lähettää osoitteeseen Enable JavaScript to view..

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimukset.