Valtion koordinaatti keskittyi lähinnä työaikatyöryhmän esitykseen

16.5.2019 15:13

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelujen pääneuvotteluryhmä eli koordinaatti kokoontui 12.4. ja JUKOn valtion neuvottelukunta 13.4. aamulla. JUKOn puolesta koordinaatissa neuvottelevat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jore Tilander.

 

Koordinaatti keskittyi lähinnä työaikatyöryhmän esitykseen, jossa oli listattuna kaikki ajateltavissa olevat vaihtoehdot miten 24 tunnin vuosityöajan pidentäminen voidaan toteuttaa eri työaikamuodoissa.

 

Koordinaatti poisti listalta sellaiset vaihtoehdot, joista ei keskusteluja jatketa. Työaikatyöryhmä sai jatkotoimeksiannon selvittää jäljelle jääneiden vaihtoehtojen todellista käyttökelpoisuutta.

 

Paikallista sopimista ja kriisilauseketta valmistelemaan perustettiin työryhmä, jolle annettiin 2.5. asti aikaa tehdä esityksiä koordinaatille.

 

Seuraava koordinaatin kokous on 26.4. Tällä välin selvitystyöryhmät pitävät kokouksiaan ja valmistelevat esityksiä.

 

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jore Tilander, 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 040 060 1162.

Tiedotteen jakelu ja kommentit sisällöstä

Tiedotetta voi levittää asiaan kuuluville tahoille, esimerkiksi työpaikan jukolaisille. Tiedotteen sisältöön liittyvää palautetta voit lähettää osoitteeseen Enable JavaScript to view..

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimukset.