Valtion koordinaatti kokoontui jälleen

16.5.2019 15:10

Paikallinen sopiminen/Selviytymislauseke

Työnantaja antoi ensimmäisen tekstiehdotuksen. VM esitys lähtee siitä, että julkisen talouden suunnitelma ja kunkin vuoden budjetti voi olla laukaisijana selviytymislausekkeen mukaisille neuvotteluille.

Järjestöt eivät hyväksy budjettiajattelua. Järjestöt lähtevät siitä, että kyse on yllättävästä tilanteesta, ei poliittisesta päätöksestä.

VM ehdotus vie neuvottelut suoraan paikallistasolle. Järjestöt katsovat, että ensin on neuvoteltava koordinaattitasolla, joka antaa mahdollisesti valtuutuksen virastokohtaiselle neuvottelulle.

Työaikakysymys

Arkipyhämallia käytiin läpi, jolloin jaksotyössä tietyt arkipyhät eivät lyhentäisi työaikaa. Tämä on ensisijainen selvittelyn kohde. VM tekee tekstiesityksen seuraavaan kokoukseen.

VM esitti, että virastotyössä voitaisi toteuttaa samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan saanut järjestöjen kannatusta. Logiikka ei kuitenkaan ole sama. Työaikaa ei muutoinkaan tulisi 24 tuntia lisää. Ensisijaiseksi malliksi näyttää tulevan päivittäisen työajan pidentämistä. JUKO vaati, että kaikissa virastoissa otetaan käyttöön työaikapankki, jolloin 24h työajan lisäys voitaisi toteuttaa sitä kautta.

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Jari Lehto, p. 040 066 7045

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, p. 040 060 1162

Tiedotteen jakelu ja kommentit sisällöstä

Tiedotetta voi levittää asiaan kuuluville tahoille, esimerkiksi työpaikan jukolaisille. Tiedotteen sisältöön liittyvää palautetta voit lähettää osoitteeseen Enable JavaScript to view..

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimukset.