Valtion pöydässä tänään esillä työhyvinvointi – JUKO haluaa työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista

3.3.2020 00:03

Valtion neuvotteluissa keskusteltiin tänään työura- ja työhyvinvointikysymyksistä. "Meille on tärkeää edistää työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista, yhtenä esimerkkinä tästä on omien ikääntyvien vanhempien hoitotilanteet", painottaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Valtion neuvottelut jatkuivat tänään 25. helmikuuta. Kaksituntisessa tapaamisessa jatkettiin pääsopijajärjestöjen tavoitteiden yksityiskohtaisempaa läpikäyntiä. Keskustelua käytiin tulevan sopimuskauden työryhmistä sekä työura- ja työhyvinvointikysymyksistä.

Palkansaajat esittivät tulevalle sopimuskaudelle matka-, työaika- ja tilastotyöryhmien jatkoa sekä uusina työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmiä.

–Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää valtiolla enemmän huomiota ja nähdäksemme työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmässä on mahdollista viedä eteenpäin jukolaisille tärkeitä työelämän laatua parantavia asioita, korostaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Työnantajalla ja palkansaajilla oli eriävät näkemykset työura- ja työhyvinvointikysymysten käsittelystä.

–Meille on tärkeää edistää työn ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista, yhtenä esimerkkinä tästä on omien ikääntyvien vanhempien hoitotilanteet, tarkentaa Nieminen.

Huolimatta parituntisesta keskustelusta sopimustavoitteita ei ole vielä kokonaisuudessa käyty läpi. Työnantaja on suhtautunut esitettyihin tekstimuutoksiin varauksellisesti.

Seuraavassa tapaamisessa jatketaan tavoitteiden läpikäyntiä.

Neuvotteluita jatketaan torstaina 5. maaliskuuta.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös

Valtion neuvotteluissa esillä työaikakysymykset ja palkkausjärjestelmät