Valtiolla palkansaajat ja työnantajat vaihtoivat neuvottelutavoitteita perjantaina

7.2.2020 15:57

"Kiky-tunneista ei vielä keskusteltu, vaan tässä vaiheessa keskitytään käsittelemään tekstitavoitteita", kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuivat perjantaina 7. helmikuuta. Kaksituntisessa tapaamisessa pääsopijajärjestöt ja työnantaja esittelivät sopimuskierroksen neuvottelutavoitteensa pääpiirteittäin.

Palkansaajien yhteiset tavoitteet liittyvät kiky-tuntien poistoon, palkankorotuksiin sekä parannuksiin työn ja yksityiselämän yhteensovittamissa.

-Kiky-tunneista ei vielä keskusteltu, vaan tässä vaiheessa keskitytään käsittelemään tekstitavoitteita, kertoo neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Palkansaajilla ja työnantajalla on omia tavoitteitaan esimerkiksi työaikaa koskeviin kysymyksiin.

Seuraavaksi neuvotteluosapuolet tutustuvat tarkemmin toistensa tavoitteisiin ja JUKOn valtion neuvottelukunta käsittelee työnantajan sopimusesitystä kokouksessaan keskiviikkona 12. helmikuuta.

-Tapaamisessa oli hyvä tunnelma. Neuvotteluilmapiiri on vielä tässä vaiheessa myönteinen ja rakentava, tiivistävät valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne ja Markku Nieminen.

Neuvottelut jatkuvat torstaina 13. helmikuuta.

JUKOn valtiosektorilla neuvottelevat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL).

Valtion sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös: Valtion sopimusneuvottelut – tavoitteina kiky-tunnit pois, palkankorotukset, parannusta työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen