Valtion sopimusneuvottelut alkoivat keskiviikkona – kiky hiertää, neuvotteluissa isona myös matkustusaika

15.1.2020 14:08

JUKOn sopimuksen piirissä on yli 74 000 valtion palkansaajaa. Vaadimme heille muun muassa työhön liittyvän matkustusajan muuttamista työajaksi tai korvaamista muutoin. Valtion virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn valtion neuvottelijoina toimivat JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne.

- JUKOlaisten liittojen jäseniltä kerätyn palautteen perusteella vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus kiky hiertää kovasti. Julkisen sektorin työntekijät tukivat vientialojen kilpailukykyä tekemällä palkattomia työtunteja. Kiky-pidennyksiä ei valtiolla sovittu pysyviksi, Rinne huomauttaa.

Lisäksi julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikattiin Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.

- Julkinen sektori on ainoa, jonka kukkarolla käytiin. Tämä palkanalennus päättyi joulukuussa 2019, kun sopimus lomarahojen tilapäisestä leikkaamisesta päättyi, neuvottelijat muistuttavat.

Neuvottelijat korostavat, että valtion olisi tulevaisuudessa pystyttävä houkuttelemaan parhaat osaajat erittäin kilpailluilta työmarkkinoilta. Tämä tarkoittaa, että palkkauksen tulee olla kilpailukykyinen.

- Valtion tehtävät ovat painottuneet asiantuntijatehtäviin ja koulutustaso valtiolla on yleisiä työmarkkinoita korkeampi. Tämä on huomioitava myös palkkauksen arvioinnissa. Valtiolla tulee käynnistää palkkaselvitys, jonka perusteella tarkastellaan, vastaavatko valtion palkat yleisiä työmarkkinoita. Tarvitaan myös palkkaohjelma korjaamaan palkkojen jälkeenjääneisyyttä, Markku Nieminen ja Jonne Rinne painottavat.

Tehdystä työstä on maksettava palkka

JUKO edellyttää, että palvelussuhteen ehtoihin tulee saada parannuksia. Esimerkkinä Rinne ja Nieminen nostavat valtiolla työhön liittyvän matkustusajan muuttamisen työajaksi tai korvaamisen muutoin.

- Työelämä on murroksessa. Ajasta ja paikasta riippumaton työ lisääntyy samalla, kun työ valuu entistä enemmän vapaa-ajalle harmaana ylityönä. Palkaton, matka-ajalla tehtävä työ lyhentää päivittäistä lepoaikaa, Jonne Rinne huomauttaa.

Rinne korostaa, että matkustamista virka-ajalla on pidettävä työsuorituksena ja siitä on maksettava palkkaa siitä hetkestä jona virkamies aloittaa virkamatkan työnantajan määräämästä paikasta, kuljettaa tai vartioi työnantajan kalustoa ja on työnantajan työnjohdollisen direktio-oikeuden alaisena.

Sopimusneuvottelujen tavoitteiksi JUKO nostaa lisäksi parannuksia perhevapaisiin, asiantuntijatyön johtamisen, työhyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden sekä osaamisen ja henkilöstöedustajien aseman kehittämisen.

Mediatiedote 13.1.2020: https://www.juko.fi/ajankohtaista/suomen-suurin-neuvottelujarjesto-juko-haluaa-irti-kiky-tunneista-tai-kunnon-korvauksen-tyoajan-pidennyksesta/