Vuosilomien sairausajan karenssit poistuvat eri tahtiin

16.5.2019 15:11

Vuosiloman aikana sairastunut työntekijä voi siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan ensimmäisestä sairastumispäivästä lukien. Tämän mahdollistaa tänään voiman tullut vuosilomalain muutos.

Aiemmin laissa oli seitsemän kalenteripäivän karenssi, jos työntekijä sairastui vuosilomalla. Karenssin poistuminen koskee lakisääteistä vuosilomaa.

Sairauskarenssin poistoon liittyy kuitenkin voimaantulopykälä, jonka mukaan työnantaja saa soveltaa voimassa olevan työehtosopimuksen mahdollisia asiaan liittyviä karenssimääräyksiä sopimuskauden päättymiseen asti.  Siksi tämänhetkisen tulkinnan mukaan vuosilomien sairausajan karenssit poistuvat eri tahtiin. JUKOn edustamat työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät pääsääntöisesti helmi-, maalis- ja huhtikuussa 2014.

Parhaillaan käytävissä työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamisneuvotteluissa käsitellään sopimusalakohtaisesti myös vuosilomalain muutosten voimaantuloa ja sen aiheuttamia muutoksia työehtosopimusten määräyksiin.