Webinaarit | Yliopistolainen, kiinnostavatko tekijänoikeudet tai yhteistoimintalaki?

8.2.2024 12:06

Helmikuussa kaikille yliopistoissa työskenteleville JUKO-liittojen jäsenille on tarjolla tietoa tekijänoikeuksista. Yliopistojen, Kansallisgallerian, Avaintan ja Työterveyslaitoksen luottamusmiesten kanssa puolestaan puhutaan yhteistoimintalaista. Webinaarien ajankohdat löydät uutisesta.

Tekijänoikeudet | 15. helmikuuta klo 16.15–17.30

Järjestäjä | yliopistosektorin lakkotoimikunta: Omien materiaalien tekijänoikeudet ja miten luovuttaa oikeuksia työnantajan käyttöön

Kenelle | kaikki yliopistolla työskentelevät jukolaisten liittojen jäsenet

Mitkä ovat tekijänoikeuksien pelisäännöt työelämässä? → Mitä tulee huomioida tekijänoikeuksien myöntämisen osalta sopimusta solmittaessa ja sen aikana? → Mitä oikeuksia luovutat tai mitä rajauksia teet tekijänoikeuksien luovuttamiseen?

Linkki | Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuus toteutetaan suomeksi. Ei erillistä ennakkoilmoittautumista.

Yhteistoimintalaki | 16. helmikuuta klo 9

Kenelle | yliopistojen ja Kansallisgallerian, Avaintan ja TTL:n luottamusmiehet

Aiheena yt-lain taustat ja jatkuva vuoropuhelu, muutosneuvottelut sekä yt-viestintä

Linkki | Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mikä JUKO?

Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.

Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.

Missiona hyvinvoiva työelämä.

Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!