Yliopisto | Taideyliopisto aloittaa koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, irtisanomisia pyritään välttämään

6.3.2024 13:07

JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho painottaa, että muutosneuvotteluissa henkilöstöllä on perustava tieto ja näkemys keinoista, joilla iskuja voidaan vähintäänkin lieventää.

Taideyliopisto aloittaa koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Taloudellis-tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut kestävät vähintään toukokuun loppuun ja niiden piirissä on noin 1 300 henkilöä.

Neuvottelujen syynä on Taideyliopiston mukaan tuloja suuremmat kulut. Myös tämä ja ensi vuosi ovat sen tiedotteen mukaan jäämässä molemmat noin kolme miljoonaa euroa alijäämälle. Yliopisto pyrkii nyt säästämään 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2028 loppuun mennessä. Säästöt kohdistuvat opetus- ja tutkimushenkilöstöön, tuntiopettajiin sekä muuhun asiantuntija- ja tukihenkilöstöön.

Taideyliopisto kertoo, että se pyrkii välttämään irtisanomisia ja toteuttamaan säästöt hyödyntämällä luonnollista poistumaa eli eläköitymisiä ja vapautuvien tehtävien täyttämättä jättämisiä.

JUKOn Taideyliopiston pääluottamusmies Sara Leppänen kuvailee Ylellä (5.3.), että uutinen muutosneuvotteluista tuli henkilöstölle yllätyksenä. Neuvotteluihin hän toivoo työnantajalta oikeaa keskustelua.

– Olisi tärkeätä, että yhteiskunnassa ylipäätään tajuttaisiin taiteen erityisyys. Se huolettaa, että ymmärretäänkö taidealaa tässä taloudellisessa tilanteessa, Leppänen sanoo haastattelussa.

Myös JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho painottaa, että muutosneuvotteluissa peräänkuulutetaan aina aitoa neuvottelua, sillä kaikki ideat ja tulokulmat ovat tarpeen: – Henkilöstöllä on perustava tieto ja näkemys keinoista, joilla iskuja voidaan vähintäänkin lieventää.

JUKO ja sen liitot perustavat neuvottelijoiden tueksi taustaryhmän.

Edessä tehtävämuutoksia

Taideyliopisto ilmoitti neuvotteluista tiistaina 5. maaliskuuta. Samalla se kertoi, että säästöt edellyttävät töiden uudelleenjärjestelyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksittäisten henkilöiden tehtäviin on tulossa muutoksia. Yliopiston mukaan tämä voi tarkoittaa nykyisen tehtävän päättämistä ja uuden tarjoamista.

Laskennallisesti Taideyliopisto tavoittelee 55 henkilötyövuoden säätöjä. Tästä 25 henkilötyövuotta kohdistuisi alustavasti akateemiseen henkilöstöön ja 30 henkilötyövuotta palveluhenkilöstöön.

Hallinto-, asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteleviä edustaa muutosneuvotteluissa muun muassa JUKO.

JUKO käyttää uutisoinnissaan työehtosopimusten mukaista termiä luottamusmies.

Lue myös jäsenjärjestömme Akavan erityisalat tiedote 19.3.2024 | Taideyliopiston säästövaade kertoo luovien alojen ahdingosta

Jaana Pohja | JUKO

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiona hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!