Yliopistojen TYKA -ratkaisu on syntynyt

16.5.2019 15:10

JUKO, JHL ja Pardia ovat sopineet yliopistoja edustavan Sivistan kanssa palkankorotuksista 1.2.2016 lukien.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkkataulukkoja korotetaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen yleiskorotuksen kustannusvaikutuksella. Henkilökohtaiset palkat nousevat vähintään 0,43%. Alemmissa vaativuusluokissa, joiden palkkoja nostetaan euromääräisellä korotuksella, on prosentuaalinen korotus tätä suurempi. Vastaavasti korotetaan yliopistojen yleisen työehtosopimuksen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstöä koskevien työehtosopimusmääräysten eräitä euromääräisiä palkkioita sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita.

Samassa yhteydessä on sovittu muutettavaksi työehtosopimuksen vuosilomapalkkaa koskevaa määräystä. Muutoksen jälkeen sovelletaan vuosilomalain prosenttiperusteista vuosilomapalkan laskentaa koskevaa kohtaa vasta sen jälkeen, kun palkkaa ja työaikaa koskeva muutos on kestänyt vähintään neljä kuukautta tai 120 päivää.

 

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Kojo, puh. 0400 419 784 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Eeva Rantala, puh. 040 750 8284


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.